Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Detské jasle

Detské jasle

OZNAM
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí navštevujúcich detské jasle Mikulášik,
 
oznamujeme Vám, že na základe nižšie uvedeného opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, sa od 01. júna 2020 obnovuje poskytovanie sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (,, detské jasle“), ktoré poskytujú sociálne služby  podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Detské jasle Mikulášik otvárame v súlade so stanovenými hygienicko-epidemiologickými postupmi  od 01. júna 2020  a zároveň sa tešíme na návrat našich detičiek.  
V prípade otázok, informácií kontaktujte vedúcu detských jaslí Mgr. Silviu Riessovú na tel. č. 0911 996 473, prípadne na emailovej adrese  silvia.riessova@mikulas.sk 
 
Usmernenie ÚVZ č. SOPZŠČ/4317/94824/2020
Opatrenie ÚVZ č. OLP/4204/2020