Liptovský Mikuáš

Rok 2012

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2012
Dokument vo formáte pdf (veľkosť 11,9 MB)

Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2012
Dokument vo formáte pdf (veľkosť 6,5 MB)