Liptovský Mikuáš

Rok 2011

Výsledky hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií
Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2011

Súbor vo formáte pdf (veľkosť 14,3 MB)

Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2011
Súbor vo formáte pdf (veľkosť 6,7 MB)