Liptovský Mikuáš

Rok 2010

Výsledky hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií
Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2010

Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 8 MB)

Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2010
Súbor vo formáte .pdf (veľkosť 5 MB)