Liptovský Mikuáš

Rok 2008

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2008

Výročná správa
Záverečný účet

Príjmy:
- bežné
- kapitálové

Výdavky:
- bežné
- kapitálové

Finančné operácie