Liptovský Mikuáš

Rok 2007

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2007
 
 
Príjmy:
- bežné
- kapitálové
 
Výdavky:
- bežné
- kapitálové