Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Strategické dokumenty   /   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030

Vážení obyvatelia Liptovského Mikuláša,
 
dovoľte, aby sme vám predstavili Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015-2022 s výhľadom do roku 2030. Program je výsledkom takmer rok trvajúcej práce mnohých zamestnancov radnice, kooperácie a diskusií s obyvateľmi mesta, záujmovými združeniami a platformami, ktoré tvoria, pôsobia a rozvíjajú činnosť v rozličných sférach. Vypracovali sme ho na základe poznania minulosti, súčasného stavu, sledovania trendov a predpokladaného vývoja potrieb a očakávaní obyvateľov Liptovského Mikuláša.
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš nadväzuje na predošlý strategický dokument spracovaný na roky 2007-2013 a ďalej rozvíja víziu Mesta pre všetkých. Našou neutíchajúcou snahou je pozdvihnúť Liptovský Mikuláš, z definovaných priorít chceme budovať mesto ako prirodzené historické, kultúrne a turistické centrum regiónu. Verím, že ľudia žijúci v Mikuláši začnú postupne vnímať pozitívne zmeny, ktoré budeme, vychádzajúc z Programu, realizovať a prispejú k zlepšeniu úrovne života v našom meste. 
 
                                                                  Ing. Ján Blcháč, PhD.,
                                                       primátor mesta Liptovský Mikuláš