Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Na miestnych cintorínoch už nepostavíte nadrozmerné hrobky

Na miestnych cintorínoch už nepostavíte nadrozmerné hrobky

  19.02.2024   |   Tlačové správy

Na miestnych cintorínoch už nepostavíte nadrozmerné hrobky, správca si stanovil podmienky. Na území Liptovského Mikuláša platí od začiatku roka nový prevádzkový poriadok pohrebísk. Verejnoprospešné služby v ňom stanovili podmienky úpravy hrobových miest, aby zostala zachovaná celková architektúra cintorínov.
Maximálnu výšku pomníka určil správca na 1,8 metra a špecifikoval aj konkrétne rozmery hrobov a hrobiek. Okrem toho bude musieť nájomca žiadať od prevádzkovateľa pohrebiska povolenie na realizáciu stavby na hrobovom mieste a bude povinný ohlásiť každú stavebnú činnosť, na ktorú mu správca pohrebiska vystaví povolenie.