Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Na vtáčom ostrove v Palúdzke sa objavila vtáčia chrípka

Na vtáčom ostrove v Palúdzke sa objavila vtáčia chrípka

  24.05.2023   |   Tlačové správy

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši upozorňuje, že v okolí brehov Liptovskej Mary v katastrálnom území Palúdzky sa vyskytol prípad vtáčej chrípky. Potvrdila sa u voľne žijúceho vtáka. Možnosť prenosu vtáčej chrípky na človeka je nízka, NEPRIKRMUJTE HOLUBY A ĎALŠIE VOĽNE ŽIJÚCE VTÁCTVO.

Chovatelia hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v infikovanom pásme by vo svojich chovoch mali zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť, predovšetkým:

  • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí
  • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi)
  • ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo
  • voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcim vtákom
  • pokiaľ je možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce vtáctvo, aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu do domáceho chovu

Chovatelia oznámia na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Liptovský Mikuláš na tel. čísle 044/5523814 alebo 0904131041 akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

Príznaky vtáčej chrípky u vtákov:
🔸pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 percent
🔸pokles v produkcii vajec o viac ako päť percent trvajúci dlhšie ako dva dni
🔸týždenná miera úmrtnosti vyššia ako tri percentá
🔸akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktorá svedčí o vtáčej chrípke