Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Liptovský Mikuláš je prvým mestom, ktoré má Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom

Liptovský Mikuláš je prvým mestom, ktoré má Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom

  08.08.2022   |   Tlačové správy

Liptovský Mikuláš sa stal prvým mestom v krajine, s ktorým predstavitelia Slovenského olympijského a športového výboru podpísali Memorandum o spolupráci. Slávnostný akt podpísania memoranda sa uskutočnil počas Galavečera k 90. výročiu organizovaného hokeja v meste Liptovský Mikuláš. 

Prínosy športu pre spoločnosť
Signatári Memoranda deklarujú, že im záleží na rozvoji slovenského športu a slovenského olympijského a športového hnutia. Za najvýznamnejší prínos športu pre spoločnosť považujú jeho pozitívne výchovné, vzdelávacie, sociálne a motivačné pôsobenie na deti, mládež, dospelých a zdravotne znevýhodnených občanov. Signatári memoranda si uvedomujú zodpovednosť za vytváranie a kultiváciu spoločného športového prostredia, rozvíjanie športových možností, podieľanie sa na rozvoji telesnej výchovy a športu, na zefektívňovaní prípravy a uplatnení telovýchovných odborníkov či na zvyšovaní počtu športujúcej mládeže. 
„Veľmi si ceníme, že Slovenský olympijský a športový výbor sa rozhodol spečatiť spoluprácu s Liptovským Mikulášom, ako prvým mestom na Slovensku, keďže doposiaľ sa memorandá podpisovali len so samosprávnymi krajmi. Mesto má všetky predpoklady, aby mohlo napĺňať ciele memoranda,“ poznamenal primátor Ján Blcháč.
Najlepší partner
„Slovenský olympijský a športový výbor sa dlhodobo snaží podieľať na budovaní podmienok pre všestranný rozvoj a podporu športových činností. Nezabúdame ani na rekreačné športové aktivity a kladieme dôraz na ich význam z pohľadu zdravia verejnosti. Snažíme sa motivovať k tomu aj samosprávy, ktoré sú významným podporovateľom športu na Slovensku. V meste Liptovský Mikuláš, ktoré vychovalo už mnohých úspešných športovcov a olympijských medailistov, sme našli partnera, s ktorým chceme spolupracovať pri plnení našich úloh. Spoločne môžeme ešte výraznejšie pomôcť športu v regióne celého Liptova,“ povedal Anton Siekel. 
Liptovský Mikuláš dal Slovensku v ére jeho samostatnosti prvého olympijského víťaza Michala Martikána, ktorý uspel v roku 1996 v Atlante. Vtedajší Slovenský olympijský výbor udelil samospráve titul Mesto olympijských víťazov, ktorého odkaz dodnes napĺňa a používa. Aj ostatná slovenská olympijská víťazka Petra Vlhová totiž pochádza z Liptovského Mikuláša. Mesto ich a Elenu Kaliskú ešte v minulosti ocenilo čestným občianstvom.
Mikulášska samospráva je známa širokou podporou či už individuálnych alebo kolektívnych športov. V meste na športovom poli vďaka tomu pôsobí vyše 150 klubov a združení. Tie formujú a vedú k športu tisícky ľudí od detí až po seniorov. Mesto Liptovský Mikuláš vytvára kvalitné podmienky pre šport neustálym budovaním a udržiavaním športovísk. Ročne vynakladá viac ako 1,5 milióna eur na prevádzku športovej infraštruktúry a podporu klubov, čo je približne päť percent rozpočtu. V meste navyše pôsobí Olympijský klub Liptova, ktorý je jeden z najaktívnejších svojho druhu na Slovensku.