Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Budovy a priestory, ktoré máte vo vlastníctve či v správe, musíte deratizovať do konca mája ☝️

Budovy a priestory, ktoré máte vo vlastníctve či v správe, musíte deratizovať do konca mája ☝️

  11.05.2022   |   Tlačové správy

Budovy a priestory, ktoré máte vo vlastníctve či v správe, musíte deratizovať do konca mája ☝️

👉Jarnú deratizáciu sú obyvatelia aj podnikatelia pôsobiaci na území mesta Liptovský Mikuláš povinní vykonať do 31. mája. 
👉Správcovia bytového fondu musia zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok k bytovým domom. Chovatelia zvierat musia v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat vykonávať deratizáciu dvakrát ročne, v jarnom a jesennom období.
👉Mesto robí deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo svojej správe. Úspešnosť potláčania výskytu nežiaducich hlodavcov závisí od koordinovaných celoplošných a pravidelných deratizačných zásahov. 
👉Pri ochrannej deratizácii môžu pomôcť obyvatelia tak, že nebudú vytvárať zdroje potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC, vyhadzovať potraviny na dvory a skladovať ich v pivniciach a na balkónoch. „Prosíme ľudí, aby nevytvárali skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov, nekŕmili domáce zvieratá na voľných priestranstvách, v okolí obytných blokov, v pivniciach a tiež aby  nekŕmili holuby. Okienka a vetracie otvory v obytných domoch a v ostatných budovách je potrebné zabezpečiť ochranným sieťkami, zatvárať vchodové dvere, upchávať nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií, udržiavať poriadok a čistotu v okolí objektov,“ uviedol Róbert Smitka z oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.