• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Pochvaľujú si zostať po škole | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Pochvaľujú si zostať po škole

  Pochvaľujú si zostať po škole

    20.01.2022   |   Tlačové správy

  Doučovací program s názvom Spolu múdrejší si obľúbili stovky školákov z nášho mesta. Do jeho tretieho pokračovania sa opäť prihlásila Základná škola Janka Kráľa, školy Dr. Aurela Stodolu, Miloša Janošku a Základná škola s materskou školou Okoličianska. Pedagógovia z týchto škôl budú svojim žiakom prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností. To všetko mimo vyučovania a v stanovenom rozsahu. 


  Slovenčina aj matematika
  Program si veľmi pochvaľuje riaditeľka Janka Cuprová zo Základnej školy Miloša Janošku, ktorá v projekte uspela už po tretíkrát. „Pozitívne túto formu doplnenia vzdelania žiakov prvého a druhého stupňa vyzdvihujú všetky zainteresované strany – deti, rodičia aj samotní vyučujúci. V tomto roku sa na to dalo 17 pedagógov a vyše stovka žiakov z našej školy,“ povedala. Doučovanie v predmetoch ako slovenský jazyk, matematika, prvouka či dejepis absolvujú školáci v klasických 45 minútových blokoch v popoludňajších hodinách. „Výhodou je individuálny prístup. Učitelia vyučujú v malých skupinách, v ktorých je maximálne päť detí,“ poznamenala. 

  Štát to zaplatí
  Zo 16-tisícového príspevku, ktorý ZŠ Miloša Janošku získala v projekte od štátu, pokryjú odmenu pre doučujúcich. Zhruba polovičný príspevok dostali v ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách a takmer 5-tisíc eur v ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu. Dotáciu vo výške 7 200 eur získala na projekt ZŠ s MŠ Okoličianska. Financie na program ministerstvo vyčlenilo od januára do júna tohto roku.