• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Materské školy dostanú knihy a didaktické pomôcky | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Materské školy dostanú knihy a didaktické pomôcky

  Materské školy dostanú knihy a didaktické pomôcky

    30.11.2021   |   Tlačové správy

  Na nové didaktické pomôcky a knihy sa môžu tešiť deti a vychovávateľky vo viacerých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z rozvojového projektu Múdre hranie 2, ktorý vyhlásil rezort školstva, dostanú škôlky financie podľa počtu žiakov. Peniaze môžu využiť na nákup hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky, technických zručností, matematickej gramotnosti alebo rečového prejavu. Cieľom je vytvoriť podnetné prostredie a pripraviť deti na ďalšie vzdelávanie. 
  Tisíc eur v MŠ Agátová pôjde na kúpu pomôcok pre prírodovedeckú a informatickú gramotnosť a tiež na interaktívne knihy. Pridelené peniaze využijú v MŠ Palúčanská a v MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu na environmentálnu výchovu, podobne vylepšia výchovno-vzdelávací v MŠ Vranovská.