Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Odporúčania mestských policajtov pre elimináciu pohybu divej zveri v blízkosti obydlí

Odporúčania mestských policajtov pre elimináciu pohybu divej zveri v blízkosti obydlí

  04.10.2021   |   Tlačové správy

Odporúčania mestských policajtov pre elimináciu pohybu divej zveri v blízkosti obydlí ☝️

S narastajúcimi prípadmi pohybu divej (poľovnej) zveri v blízkosti ľudských obydlí ako aj ich stretu s obyvateľmi, odporúča Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši dodržiavať nasledovné pokyny:
👉 nevyhadzovať potraviny a zvyšky pokrmov na zem
v blízkosti kontajnerov;
👉  neprikrmovať divú zver v blízkosti obydlí;
👉 nepokúšať sa odchytávať divú zver do pascí;
👉 neplašiť divú zver a ani ju nenaháňať;
👉 nepribližovať sa k divej zveri;
👉 nevyhadzovať odpad zo záhrad (zvyšky úrody...) v záhradkárskych osadách za oplotenie, ale kompostovať.
V prípade spozorovania divej zveri v blízkosti ľudských obydlí kontaktujte príslušníkov mestskej polície na tel. čísle 159. Mestská polícia vykoná potrebné opatrenia v spolupráci s poľovníckym združením, v ktorého poľovnom revíri sa zver nachádza.