Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Osobnosti aj kolektívy dostali z rúk primátora ocenenia

Osobnosti aj kolektívy dostali z rúk primátora ocenenia

  13.09.2021   |   Tlačové správy

Sú známi dlhodobými a prínosnými aktivitami pre Liptovský Mikuláš a jeho obyvateľov. Poctu osobnostiam a kolektívom, ktoré pôsobia na poli rozvoja kultúry, športu či vo verejnom živote, dnes slávnostne vzdal šéf radnice Ján Blcháč udelením Ceny primátora. 

Zoznam ocenených jednotlivcov: 
Jozef Červeň - za dlhoročnú, vyše 50 ročnú aktívnu činnosť v Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov Okoličné, za šľachtiteľské úspechy nového plemena králika, ktorého pomenoval Liptovský Lysko a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí; 
Dušan Grešo – cenu dostal pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za kvalitnú dlhoročnú prácu pri ochrane verejného poriadku, čistoty a životného prostredia v meste, za celoživotný aktívny záujem o veci verejné a za spoločenskú angažovanosť pri rozvoji mesta Liptovský Mikuláš; 
Miroslav Hudec – cenu dostal pri príležitosti životného jubilea 75 rokov za celoživotnú prácu v oblasti kultúry, za rozvoj a podporu folklóru na Liptove a za činnosť v spoločenských organizáciách; 
Ferdinand Chovanec - za prínosnú, dlhoročnú prácu v oblasti vysokoškolskej pedagogiky, za spoločenský prínos v oblasti kultúry a za aktívnu činnosť v miestnom odbore Matice slovenskej; 
Ivan Líška - za aktívne šírenie odkazu slovenských národných a odbojárskych tradícií a za aktívnu činnosť v miestnych spoločenských organizáciách, za aktívnu činnosť v oblasti zachovania ľudového remeselníctva – drevorezby;
Rudolf Urbanovič – cenu dostal pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za prínos v oblasti verejnej správy a v oblasti športu; 
Andrea Žideková - za dlhoročnú aktívnu trénerskú činnosť, za rozvoj športovej gymnastiky v meste Liptovský Mikuláš a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí; 
Zoznam ocenených kolektívov:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – cenu odovzdal primátor pri príležitosti 90. výročia existencie múzea za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš na domácej pôde a v zahraničí; 
Divadelný súbor ŠAPO Ploštín – cenu odovzdal primátor pri príležitosti 100. výročia prvej písomnej zmienky o uvedení prvej divadelnej inscenácie v Ploštíne za spoločenský prínos v oblasti kultúry, za zachovanie a rozvoj ochotníckeho divadla v Ploštíne.