Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Začína sa architektonická súťaž na Vyhliadkový bod Háj-Nicovô

Začína sa architektonická súťaž na Vyhliadkový bod Háj-Nicovô

  02.09.2021   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš a Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov vyhlasujú architektonickú súťaž na návrhy Vyhliadkového bodu Háj-Nicovô.
Predmetom súťaže je návrh kreatívneho, architektonického a funkčného riešenia vyhliadkového bodu v lokalite Háj-Nicovô na pozemku č. KN-E 5643/2 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš.
„Jednou z našich priorít je udržateľný rozvoj lokality Háj-Nicovô ako prírodného priestoru pre oddych a rekreáciu, ako ďalšej funkcie tohto areálu s bohatou vojenskou históriou. Pre potreby zvýšenia atraktivity je žiadúce vytvorenie vyhliadkového bodu v tejto lokalite,“ vysvetlil Gabriel Lengyel z odboru dopravy mikulášskej radnice. 
Vyhlasovateľ má ambíciu, aby súťaž priniesla návrh  kvalitného riešenia, ktorý bude adekvátny dnešným technickým, ekologickým a finančným možnostiam a aby jej výsledok bol následne po častiach realizovaný od roku 2023. 
❗️Termín na zaslanie návrhov je do 31. 10. 2021, najneskôr do 15:00 hod. Všetko o súťaži a jej pravidlách sa dozviete tu:

Víťaz súťaže okrem finančnej odmeny získa aj zákazku na vypracovanie projektovej štúdie. „Spracovávateľom nechávame voľné ruky, aby sa pohrali so zadaním. Nejde o súťaž, ktorá je prioritne zameraná na vyhliadkovú vežu. Preto sme ju nazvali vyhliadkový bod, ktorým môže byť aj terasa alebo iný priestor, ktorý návštevníkom okrem výhľadu poskytne možnosť oddychu a relaxu. Lokalita umiestnenia vyhliadkového bodu je na Háji pri prvom parkovisku na svahu smerom na západ. Tento priestor je už teraz veľmi obľúbený vďaka svojmu výhľadu, ale chýba tam miesto pre takúto vyhliadku a oddych. Súťažná komisia zložená z architektov a odborníkov vyberie troch najlepších uchádzačov, ktorí budú aj odmenení. Jedným špecifikom súťaže je, že v architektonickom návrhu musí spracovateľ počítať s využitím kameňov, ktoré boli použité ako obruby hrobových miest a ktoré demontovali, keď sa rekonštruoval cintorín,“ dodal. 
Financie na architektonickú súťaž sme získali z dotácie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov.