Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Obnovená expozícia obsahuje zvyšok bombardéra

Obnovená expozícia obsahuje zvyšok bombardéra

  21.04.2021   |   Tlačové správy

Expozícia mestského Múzea Janka Kráľa podrobne mapuje zlomové udalosti bojov o Liptovský Mikuláš od vypuknutia Slovenského národného povstania až po oslobodenie mesta v apríli 1945. Vojnové udalosti prezentuje expozícia interaktívnou formou, sprístupňuje tiež unikátny súbor fotografií, ktoré zachytávajú vstup 1. československého armádneho zboru do oslobodeného Mikuláša 4. apríla 1945. 
Pri príležitosti 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny ju pripravili zamestnanci múzea. „V miestnosti sme inštalovali interaktívny audiovizuálny prvok, ktorý umožní návštevníkovi ovládať animáciu bojov o Liptovský Mikuláš. Taktiež si môžete vypočuť spomienky priamych účastníkov a stráviť tak v expozícii aj dlhší čas bez nutného výkladu sprievodcu,“ uviedla Katarína Verešová z múzea. 
Autentický fotografický materiál má po digitalizácii podobu krátkeho filmu. V miestnosti nainštalovali predmety zo zbierok múzea, ktoré doplnili o zvyšky amerického bombardéra B-24 Liberator, ktorý núdzovo pristál na výšine Háj Nicovô v roku 1944. „V múzeu postupne revitalizujeme v duchu súčasnej modernej prezentácie expozície po obsahovej a formálnej stránke. Dopĺňame nosné témy o nové historické fakty na základe vedeckého bádania a o nové artefakty, ktoré súvisia s regiónom,“ poznamenala Katarína Verešová. 
Rekonštrukcia expozície trvala tri mesiace a v súčasnosti je už prístupná verejnosti. V múzeu sú po uvoľnení opatrení povolené individuálne prehliadky s respirátorom a negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní.