Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Poslanci o rozpočte nehlasovali, mesto je už takmer 100 dní v provizóriu

Poslanci o rozpočte nehlasovali, mesto je už takmer 100 dní v provizóriu

  08.04.2021   |   Tlačové správy

Liptovský Mikuláš už tri roky po sebe začal nový rok v rozpočtovom provizóriu. Deje sa tak, odkedy poslanci z klubov Nový Mikuláš (SaS, OĽANO, KDH, Nova a Šanca) získali so skupinou spriaznených nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve väčšinu. 
 
Mesto pokračuje v rozpočtovom provizóriu, ktoré už trvá takmer 100 dní. Rozvoj v meste je preto stále utlmený. Liptovský Mikuláš mal hospodáriť so sumou bezmála 34 miliónov eur. Úradníci z radnice predložili základný finančný dokument poslancom na schválenie už druhýkrát, tí mu však zelenú nedali. Štrnásti z nich odmietli vôbec hlasovať (všetci poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci nehlasovali). Ostatní zahlasovali za tento dokument, žiadny poslanec nebol proti. 
 
„Pri príprave rozpočtu, na ktorom sme pracovali od augusta minulého roku, sme vychádzali zo zákona o štátnom rozpočte a z návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2021, ako aj zo schváleného Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta a zo skutočných výsledkov predošlých rokov. Programový rozpočet je zostavený na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2021, predpokladaných vlastných príjmov mesta, očakávaných finančných externých zdrojov z eurofondov a vlády SR a tiež navrhovaných investičných a preklenovacích úverov, ktoré sa viažu k financovaniu investícií a spolufinancovaniu projektov z grantov,“ uviedla predkladateľka rozpočtu Anežka Makovická z mestského úradu.
 
Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 bol pripravený ako vyrovnaný a úsporný zároveň. Radnica ho predkladala na prerokovanie už v decembri 2020. Vtedy bol vyradený z programu rokovania. V novom návrhu znížili mestskí ekonómovia bežné výdavky o 540-tisíc eur, bežné príjmy o 309 tisíc eur. Ekonómovia v tomto základnom finančnom dokumente očakávajú pokles príjmu z podielových daní oproti minulému roku o 591-tisíc eur. 
 
Po marcovom zastupiteľstve, na ktorom bol podaný pozmeňovací návrh, ktorý odporúčala aj finančná a majetkovoprávna komisia, sa kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie ponížili o 740-tisíc eur.  
Najviac peňazí z kasy (12,3 milióna eur) malo ísť na vzdelávanie a mládež, čo predstavuje vyše 36 percent výdavkov. Vyše 10 percent smerovalo na odpadové hospodárstvo. Tiež sú vyššie požiadavky na rozpočet na financovanie osemnástich rozbehnutých projektov z eurofondov. V rozpočte sa nachádzal aj úver 1,6 milióna eur na nutnú rekultiváciu skládky vo Veternej Porube. Zastupiteľstvo malo odobriť aj opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v  objeme 2,1 milióna eur. Keďže poslanci za rozpočet mesta nehlasovali, boli z rokovania stiahnuté aj rozpočty mestských organizácií Verejnoprospešné služby a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš.
 
 Schváleniu rozpočtu má predchádzať legitímne schválenie záverečného účtu (pozn. mesto Liptovský Mikuláš ešte stále nemá legitímne schválený záverečný účet z roku 2019). Poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí však blokujú nelegitímnymi dodatkami podpísanie záverečného účtu. Neschválenie legislatívne čistej verzie záverečného účtu je najzávažnejšou okolnosťou, ktorá blokuje odobrenie rozpočtu mesta na rok 2021. Mesto má pritom vďaka dobrému hospodáreniu v rokoch 2019 a 2020 na účtoch dostatok peňazí na rozvojové projekty, ktoré však nemôže použiť. „Evidujeme prebytok hospodárenia za rok 2019 vo výške takmer 1.120.000 eur a za rok 2020 bude záverečný účet schvaľovaný najneskôr k 30. júnu s prebytkom hospodárenia vo výške 1.205.000 eur. Tieto zdroje by mesto mohlo použiť na investičné aktivity a na splátky úverov,“ vysvetlila Anežka Makovická.
 
Rozpočet na rok 2021 predkladali finančníci z úradu poslancom prvýkrát na prerokovanie v riadnom termíne ešte v decembri 2020.