• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Kampaňou bojujeme za ekologickejší Mikuláš🌿 | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Kampaňou bojujeme za ekologickejší Mikuláš🌿

  Kampaňou bojujeme za ekologickejší Mikuláš🌿

    31.03.2021   |   Tlačové správy

  V súvislosti s povinným zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností spúšťa mesto Liptovský Mikuláš od 1. apríla 2021 informačnú kampaň s hlavným sloganom Myslíme EKO, triedime BIO. Radnica chce takýmto spôsobom vopred pripraviť obyvateľov na povinnosť triedenia ďalšieho druhu odpadu, a to ešte pred spustením zberu priamo spred domov a bytov. „Jedným z hlavných pilierov našej filozofie je dôsledná komunikácia s občanmi. Uvedomujeme si, že predpokladom k ich účinnej participácii na triedení je mať dostatok informácií hneď od začiatku. Hlavným poslaním kampane je ekologické spracovanie kuchynského odpadu, čo je predpoklad k výraznému zníženiu množstva vzniknutého zmesového komunálneho odpadu v našom meste,“ skonštatoval primátor Ján Blcháč. 
   
  Rôzne možnosti nakladania s kuchynským odpadom predstaví mesto prostredníctvom série inštruktážnych videí, ktoré bude od začiatku apríla pravidelne zverejňovať na sociálnych sieťach a vo vysielaní TV Liptov. Triedenie v nich budú prezentovať aj známe osobnosti z nášho mesta. Kampaň sa zameria na vzdelávanie Mikulášanov naprieč všetkými vrstvami obyvateľstva vrátane mladšej generácie na školách. Najmenší si môžu triedenie odpadov vyskúšať prostredníctvom hry pre tablety a mobilné telefóny Garbage Gobblers, tiež sa môžu zapojiť do literárno-výtvarnej súťaže, ktorá je súčasťou kampane. 
   
  Logo kampane tvoria ľahko čitateľné tvary citróna a ohryzok z jablka, tieto symboly odkazujú na kuchynský odpad. Kruhový tvar zároveň spája ekológiu, cyklus, recykláciu či rovnováhu. Zelená farba je odpradávna považovaná za symbol prírody, vyjadruje ekologický prístup a pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Zelená je zároveň farbou nádeje. Logo vzájomne prepojí všetky prvky kampane a stane sa neoddeliteľnou súčasťou celého procesu triedenia, zberu a spracovania kuchynského odpadu.