• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Používanie cyklochodníka má svoje pravidlá | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Používanie cyklochodníka má svoje pravidlá

  Používanie cyklochodníka má svoje pravidlá

    19.03.2021   |   Tlačové správy

  Na začiatku cyklistickej sezóny pripomína radnica užívateľom cyklochodníka pravidlá jeho používania. V Liptovskom Mikuláši vedie cyklochodník pozdĺž rieky Váh. Celá jeho trasa je rozdelená na úseky. Každý úsek a vstupy naň sú riadne vyznačené dopravným značením, ktoré stanovuje, pre koho je chodník určený.
   
  Na mikulášskom cyklochodníku sa z pohľadu zákona vyskytujú tri možnosti:
  👉cestička pre cyklistov, 
  👉oddelená cestička pre chodcov a cyklistov, 
  👉spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. 
   
  PRE CYKLISTOV
  Úsek, ktorý je na značke vyznačený ako cestička pre cyklistov, môžu využívať len cyklisti a osoby, ktoré sa pohybujú na korčuliach, kolobežke, skejtborde a podobnom športovom vybavení, ak tým neohrozia alebo neobmedzia cyklistov. 
   
  ODDELENÁ CESTIČKA
  V častiach, kde je oddelená cestička pre chodcov a cyklistov sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený. To neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní a vychádzaní z cestičky, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť. 
   
  SPOLOČNÁ CESTIČKA
  V časti spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov nesmie cyklista ohroziť peších. 
   
  👉Psy na cyklochodník nepatria, mamičky s kočíkmi môžu používať len pruh pre chodcov
  „Popri dodržiavaní predpisov buďme k sebe predovšetkým ohľaduplní a tolerantní. Nejazdime na bicykli rýchlo, nebezpečne, držme sa svojho pruhu a nejazdime vedľa seba. Chodci by zase mali využívať len pruh pre chodcov, rovnako do neho patria aj mamičky s kočíkmi. Tie pseky, ktoré nie sú určené pre chodcov, môžu prejsť po vychodenej trase po hrádzi. Nezabúdajme, že na cyklochodník je kvôli bezpečnosti zakázaný vstup so psom. Ak totiž psík vbehne do jazdy cyklistovi alebo korčuliarovi, môže to mať vážne následky,“ povedal Gabriel Lengyel z mestského úradu.  
   
   
  Na mikulášskom cykochodníku je nasledovné usporiadanie (od Okoličného po Lipt.Ondrašovú):
   
  ▪️ v úseku od mosta v Okoličnom po sútok Smrečianky a Váhu je oddelená cestička pre chodcov aj cyklistov
   
  ▪️ úsek po Vrbický most je vedený výlučne ako cestička pre cyklistov
   
  ▪️ od Vrbického mosta po Belopotockého ulicu je oddelená cestička pre chodcov a cyklistov 
   
  ▪️ po lodenicu je cestička pre cyklistov
   
  ▪️ od lodenice po diaľničný privádzač je oddelená cestička pre chodcov a cyklistov 
   
  ▪️ po koniec cyklochodníka v Liptovskej Ondrašovej ide o spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov.