• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Odpad z automobilov do kontajnerov nepatrí | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Odpad z automobilov do kontajnerov nepatrí

  Odpad z automobilov do kontajnerov nepatrí

    19.03.2021   |   Tlačové správy

  Do pondelka 22. marca môžete napĺňať veľkoobjemové kontajnery na zber objemného odpadu.POZOR, odpad z automobilov do nich nepatrí.
   
  Do veľkoobjemových kontajnerov ukladáme objemný odpad, napr. koberce, nábytok (čo najviac demontovaný), sanitu (umývadlá, WC misy a pod.), dvere, zárubne, okná bez skla a pod. 
   
  POZOR, autoodpad, nebezpečné odpady, elektroodpady ani zmesový komunálny odpad do veľkoobjemových kontajnerov nevhadzujte!
   
  Odpad je možné ukladať len do pristavených kontajnerov. Uloženie odpadu mimo  kontajnerov alebo uloženie odpadu na predmetné miesto po odvoze kontajnerov sa považuje za nezákonné umiestnenie odpadu a je riešené podľa zákona o odpadoch.