Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Odpad z automobilov do kontajnerov nepatrí

Odpad z automobilov do kontajnerov nepatrí

  19.03.2021   |   Tlačové správy

Do pondelka 22. marca môžete napĺňať veľkoobjemové kontajnery na zber objemného odpadu.POZOR, odpad z automobilov do nich nepatrí.
 
Do veľkoobjemových kontajnerov ukladáme objemný odpad, napr. koberce, nábytok (čo najviac demontovaný), sanitu (umývadlá, WC misy a pod.), dvere, zárubne, okná bez skla a pod. 
 
POZOR, autoodpad, nebezpečné odpady, elektroodpady ani zmesový komunálny odpad do veľkoobjemových kontajnerov nevhadzujte!
 
Odpad je možné ukladať len do pristavených kontajnerov. Uloženie odpadu mimo  kontajnerov alebo uloženie odpadu na predmetné miesto po odvoze kontajnerov sa považuje za nezákonné umiestnenie odpadu a je riešené podľa zákona o odpadoch.