Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
C⭕️VID-19: Aj na mestský úrad už len s respirátorom a negatívnym testom

C⭕️VID-19: Aj na mestský úrad už len s respirátorom a negatívnym testom

  15.03.2021   |   Tlačové správy

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 123/2021 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 99/2021 je od 15. marca vstup do budovy mestského úradu povolený len 
👉s respirátorom alebo obdobným prostriedkom (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúcim minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 a  
👉s negatívnym výsledkom testu antigénového/RT-PCR nie starším ako 7 dní.
 
Povinnosť vstupu s respirátorom sa nevzťahuje na nasledovné osoby: 
a) deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy,
b) osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 
c) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
d) osoby nevesty a ženícha pri sobáši. 
 
Povinnosť vstupu s negatívnym výsledkom antigénového/RT-PCR testu sa nevzťahuje na nasledovné osoby: 
a) osoby, ktoré boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo minimálne 14 dní,
b) osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
c) osoby s dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.
 
 
⭕️ Mestský úrad aj naďalej funguje v obmedzenom režime. 
 
Obmedzené úradné hodiny:
Pondelok  08.00 – 11.00 h
Utorok        08.00 – 11.00 h
Streda        11.00 – 16.30 h
Štvrtok      08.00 – 11.00 h
Piatok        08.00 – 11.00 h 
 
⭕️ Mimo týchto časov je budova pre verejnosť uzatvorená.
Všetky platby môžu klienti realizovať formou bankového prevodu alebo poštovou poukážkou na číslo účtu uvedené v rozhodnutí alebo vo výzve.
 
 
Ž i a d a m e    klientov, aby uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie. 
☎️Kontakty na zamestnancov úradu získate na informáciách: 044/55 65 111 alebo tu: https://www.mikulas.sk/samosprava/mestsky-urad/odbory-a-oddelenia/