• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Počet priestupkov v Liptovskom Mikuláši medziročne klesol o polovicu | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Počet priestupkov v Liptovskom Mikuláši medziročne klesol o polovicu

  Počet priestupkov v Liptovskom Mikuláši medziročne klesol o polovicu

    11.03.2021   |   Tlačové správy

  Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši riešila v minulom roku 2162 priestupkov, za ktoré príslušníci uložili 1065 blokových pokút v celkovej výške 13 tisíc eur. Za rok 2020 eviduje náčelník Marián Jančuška takmer o polovicu menej priestupkov, ako v roku 2019 a približne o dve tretiny menej, ako v roku 2016. Najviac porušení je zapísaných na úseku dopravy, nasledovali priestupky proti verejnému poriadku a všeobecne záväzným nariadeniam. 

  Najčastejšie museli mestskí policajti zasahovať v Starom meste, kde evidujú za uplynulý rok 1415 priestupkov, len jeden riešili v mestskej časti Andice. Policajti zachytili aj 9 mladistvých požívajúcich alkohol. Počas roka si príslušníci plnili aj preventívne úlohy. Zorganizovali 33 besied v školských a v predškolských zariadeniach či v priestoroch polície a v domovoch dôchodcov. Besedy zamerali na internetovú kriminalitu, dopravnú výchovu a separovanie odpadu. 
  V roku 2020 tvorilo kmeňový stav mestskej polície 33 policajtov. V priestoroch na Štúrovej ulici je zriadené pracovisko chránenej dielne, v ktorom pracuje na striedačku päť operátorov. „Našu prácu sme od marca 2020 museli prispôsobiť opatreniam zabraňujúcim šírenie koronavírusu. Od začiatku pandémie sme robili kontrolu dodržiavania týchto opatrení, tiež sme asistovali pri dvoch celoplošných testovaniach. Aj napriek týmto neplánovaným úlohám naši príslušníci splnili ciele, ktorými sú ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov aj návštevníkov,“ konštatoval náčelník Marián Jančuška.