• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Aj prerastené konáre môžu spôsobiť nehodu | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
  Aj prerastené konáre môžu spôsobiť nehodu

  Aj prerastené konáre môžu spôsobiť nehodu

    08.03.2021   |   Tlačové správy

  Prerastené stromy a kríky, ktoré svojimi konármi či výhonkami zasahujú do ciest a chodníkov, môžu poškodiť vozidlá údržby, znepríjemniť pohyb chodcom či spôsobiť dopravnú nehodu. 

  Radnica upozorňuje, že za starostlivosť o stromy a kríky sú zodpovední vlastníci pozemkov, na ktorých dreviny rastú. „Vlastníci sú povinní odstrániť konáre, ktoré zasahujú do prejazdného profilu priľahlej cesty alebo chodníka. Stáva sa, že takéto konáre bránia rozhľadu v križovatkách, prekrývajú dopravné značenie a niekedy aj znemožňujú bezpečný prejazd vozidiel a môžu tak spôsobiť škodu. Zodpovednosť je samozrejme na vlastníkovi pozemku, z ktorého strom alebo krík rastie,“ upozornil Gabriel Lengyel z odboru dopravy mestského úradu. 
  Vysvetlil, že v situáciách, keď zeleň bezprostredne ohrozuje cestnú premávku, môže správca komunikácie vykonať nápravu jej opílením. K tomu sa však pristupuje málokedy, väčšinou sa prerastené stromy riešia upozornením vlastníka zelene s požiadavkou o bezodkladnú nápravu. „Ideálne by bolo, keby sa vlastníci o svoje stromy a kríky postarali preventívne, bez upozornenia, aby tak predišli možným nepríjemnostiam. Neraz sa stalo, že sa zavadzajúce konáre podpísali nielen pod škodovú udalosť, ale aj pod dopravnú nehodu.“