Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Partnerské mestá   /   ZYWIEC (Poľsko)

ZYWIEC (Poľsko)

ZYWIEC (Poľsko)
 

Kraj: Sliezske vojvodstvo
Počet obyvateľov: 32 132
Rozloha: 50,57 km2
Nadmorská výška: 344 -400 m.n.m.
Prvá oficiálna zmluva s mestom: 20. 6. 2008
Internetová stránka mesta: www.zywiec.pl


 
Stručná charakteristika mesta:
  Prvá písomná zmienka o meste Zywiec je z roku 1308. Novú podobu získal vybudovaním priehrady Zywieckeho jazera. V roku 1997 sa stal časťou Sliezskeho vojvodstava. Zywiec je známy svojím Zywieckym pivom, ktorého tradícia siaha do stredoveku, mešťanskými tradíciami, bohatou goralskou kultúrou, udržiavaním a rozvíjaním ľudových remesiel, tradícií, piesní a tancov. Zywiec je významným turistickým centrom Beskýd, strediskom letných a zimných športov.
Najznámejšími pamiatkami sú:
- Starý zámok z 1. polovice 14. storočia
- Stredoveký rínok so zvonicou
- Palác Habsburgovcov z prelomu 19. - 20. storočia
- Gotická Katedrála Najsvätejšej Panny Márie
V meste Zywiec sa nachádza miestne kultúrne centrum, ktorého cieľom je organizovať kultúrne akcie rôznych oblastiach kultúry a rozvíjať profesionálne a amatérske umenie. Tiež koordinujú aktivity zameraných na zapájanie a aktívnu účasť občanov na kultúrnom živote mesta. Centrum každoročne organizuje niekoľko podujatí medzi ktoré patria Tydzień Kultury Beskidzkiej alebo Festiwal Folkloru Górali Polskich. 
Zywiec má zastúpenie s v potravinárskom priemysle a vyrába sa tu najznámejšie pivo v Poľsku. Mesto má veľmi dobrú polohu z hľadiska turistiky, pretože sa nachádza pri Západných Beskydách. 
Stručná charakteristika partnerskej spolupráce:
  Spolupráca vznikla na základe podnetu mesta Liptovský Mikuláš. Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Zywiec bola podpísaná 20.6.2008. Hlavným cieľom spolupráce je participácia na projektoch v oblasti kultúry a práce s mládežou, získanie finančných prostriedkov do liptovského regiónu z fondov cezhraničnej spolupráce , rozvoj investičných a neinvestičných projektov mestského cestovného ruchu.
Partnerské mestá:
 
Liptovský Mikuláš - Slovensko 
Riom - Francúzko
Čadca - Slovensko 
Adur – Veľká Británia
Gödöllö - Maďarsko
Szczytno - Poľsko
Unterhaching - Nemecko