Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Organizácie a inštitúcie mesta   /   Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa

Rozpočtová organizácia mesta.

V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:

Múzeum je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

Činnosť múzea:
Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.

Expozície:
Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš a Jánošíkova súdna sieň 
Jánošíkova mučiareň
Jánošíkova záhrada 
Tatrín a Žiadosti slovenského národa
Rodný dom súrodencov Rázusovcov
Synagóga
Expozícia poštového holubárstva na Slovensku

Pracoviská:
Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425

Námestie osloboditeľov 30
031 01 Liptovský Mikuláš
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk  
Web:   www.mjk.sk
GPS: 49° 5' 0.69" N  
          19° 36' 43.75" E
Sekretariát: 
Tel: 044/552 25 54
Pokladňa: 
Tel: 044/552 25 54
Mobil.: 0915 317 490     
Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
Tel.: +421/44/552 25 54, 0915/871 648
E-mail: riaditel@mjk.lm.sk