Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Nominácie na športovcov mesta Liptovský Mikuláš

Nominácie na športovcov mesta Liptovský Mikuláš


Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov mesta za predchádzajúci kalendárny rok. Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov, jeden mládežnícky kolektív, jeden seniorsky kolektív, osobnosť v športe za dlhoročné aktivity a talent roka do 18 rokov.
 
Z uvedeného dôvodu žiadame všetky telovýchovné jednoty, športové kluby a občianske združenia  pôsobiace v oblasti športu na území mesta Liptovský Mikuláš, aby nominovali svojich športovcov na ocenenie „Najlepší športovec mesta za rok 2023“.
 
Nominácie môžu okrem športových klubov posielať i občania mesta, pričom nominovaný môže byť iba ten športovec, ktorý reprezentuje klub so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš. Jednotlivcov za kolektívne športy je možné nominovať len v tom prípade, ak sú zaradení v celoštátnej reprezentácii SR a zároveň v danom športe pôsobia v klube registrovanom na území mesta Liptovský Mikuláš.
 
V prílohe sa nachádzajú tlačivá s potrebnými údajmi k nominácii, ktoré je potrebné poslať poštou na odd. mládeže, športu a kultúry mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mailom na rudolf.zaruba@mikulas.sk,  najneskôr do 11. decembra 2023