• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Nominácie na športovcov mesta Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Nominácie na športovcov mesta Liptovský Mikuláš

  Nominácie na športovcov mesta Liptovský Mikuláš

  Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov mesta za predchádzajúci kalendárny rok. Začiatkom roku 2020 sme ešte stihli realizovať podujatie Športovec mesta za rok 2019. 
   
  V marci prišla jedna z najväčších svetových pandémií a odsunula množstvo aktivít v oblasti športu, kultúry a celého spoločenského života do neurčita. Napriek tomu niektoré športy vo veľmi obmedzenej forme fungovali aj počas prísnych opatrení. 
   
  Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli, že v roku 2023 zrealizujeme podujatie Športovec mesta tak trochu netradične. Oceníme športovcov za  tri roky, počas ktorých platili pandemické opatrenia - roky 2020, 2021 a 2022.
   
  Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov, jeden mládežnícky kolektív do 18 rokov, jeden seniorsky kolektív nad 18 rokov, osobnosť v športe za dlhoročné aktivity a talent roka do 18 rokov.  
   
  Z uvedeného dôvodu žiadame všetky telovýchovné jednoty, športové kluby a občianske združenia  pôsobiace v oblasti športu na území mesta Liptovský Mikuláš, aby nominovali svojich športovcov na ocenenie „Najlepší športovec mesta za roky 2020 - 2022“.
   
  Nominácie môžu okrem športových klubov posielať i občania mesta, pričom nominovaný môže byť iba ten športovec, ktorý reprezentuje klub so sídlom na území mesta Liptovský Mikuláš. Jednotlivcov za kolektívne športy je možné nominovať len vtom prípade, ak sú zaradení v celoštátnej reprezentácii SR a zároveň v danom športe pôsobia v klube registrovanom na území mesta Liptovského Mikuláša.
   
  Tlačivá nominácií jednotlivcov a kolektívov za roky 2020 - 2022 nájdete nižšie. Nominácie je potrebné poslať poštou na odd. mládeže, športu a kultúry mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, alebo e-mailom na rudolf.zaruba@mikulas.sk, najneskôr do 10. decembra 2022.