Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Mestský úrad   /   Odbory a oddelenia

Odbory a oddeleniaVyberte:

 • Hlavný kontrolór
 • Kancelária vedenia mesta
 • Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
 • Odbor organizačný
 • Odbor právny
 • Odbor rozvoja mesta
 • Odbor sociálny
 • Odbor správy mesta
 • Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
 • Prednosta Mestského úradu
 • Referát hlavného architekta
 • Referát riadenia ľudských zdrojov
 • Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
Vybrať

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Mgr. Mitrengová Lenka

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Boďová Andrea 302 213 andrea.bodova@mikulas.sk
2. Mgr. Filip Jozef 315 208 jozef.filip@mikulas.sk
3. Mgr. Mitrengová Lenka 315 201 lenka.mitrengova@mikulas.sk
4. Mgr. Nemcová Romana 302 214 romana.nemcova@mikulas.sk
5. Ing. Papajová Barbora 315 206 barbora.papajova@mikulas.sk
6. Ing. Sokolský Ján 303 202 jan.sokolsky@mikulas.sk
7. Mgr. Čapčíková Viktória 312 222 viktoria.capcikova@mikulas.sk

Odbor rozvoja mesta

Odbor, vedúca odboru: Ing. Višňovská Soňa

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Bc. Agnet Tomáš 209 224 tomas.agnet@mikulas.sk
2. Mgr. Dzurošková Martina 202 232 martina.dzuroskova@mikulas.sk
3. Ing. Hrnčiar Slavomír 202 235 slavomir.hrnciar@mikulas.sk
4. Ing. Ilavská Linda 209 221 linda.ilavska@mikulas.sk
5. Ing. Kormaníková Jana 203 230 jana.kormanikova@mikulas.sk
6. Ing. Lencsésová Lenka 202 231 lenka.lencsesova@mikulas.sk
7. Mgr. Pelikán Simona 202 232 simona.pelikan@mikulas.sk
8. Ing. Višňovská Soňa 210 220 sona.visnovska@mikulas.sk

Referát riadenia ľudských zdrojov

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Chromeková Dana 301 207 dana.chromekova@mikulas.sk

Odbor právny

Odbor, vedúca odboru: JUDr. Javornická Miroslava

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Forgáčová Bibiana 406 242 bibiana.forgacova@mikulas.sk
2. JUDr. Javornická Miroslava 405 240 miroslava.javornicka@mikulas.sk
3. JUDr. Lakotová Soňa 408 241 sona.lakotova@mikulas.sk
4. Mgr. Mlynarčíková Andrea 404 245 andrea.mlynarcikova@mikulas.sk
5. Mgr. Popročová Eva 402 246 eva.poprocova@mikulas.sk
6. Ing. Todáková Renáta 402 243 renata.todakova@mikulas.sk

Odbor správy mesta

Odbor, vedúci odboru: Ing. Košík Ivan

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Diačiková Magdaléna 21 289 magdalena.diacikova@mikulas.sk
2. Mgr. Feketíková Alžbeta 217 291 alzbeta.feketikova@mikulas.sk
3. Ing. Gutraiová Marta 214 447 marta.gutraiova@mikulas.sk
4. Mgr. Hlaučová Mariana KC 175 mariana.hlaucova@mikulas.sk
5. Ing. Hudecová Eva 214 446 eva.hudecova@mikulas.sk
6. Ing. Jančoková Marta Okresný úrad 4328051 marta.jancokova@mikulas.sk
7. Bc. Kandera Ľubomír 703 420 lubomir.kandera@mikulas.sk
8. Ing. Kordošová Zuzana 705 444 zuzana.kordosova@mikulas.sk
9. Ing. Kováčová Michaela 217 291 michaela.kovacova@mikulas.sk
10. Ing. Košík Ivan 215 212 ivan.kosik@mikulas.sk
11. Mgr. Kráľ Martin 216 216 martin.kral@mikulas.sk
12. Kubáňová Anna 21 289 anna.kubanova@mikulas.sk
13. Kubovčíková Ľubica 213 282 lubica.kubovcikova@mikulas.sk
14. Lisý Vladimír Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 vladimir.lisy@mikulas.sk
15. Litvová Viera 217 291 viera.litvova@mikulas.sk
16. Ing. Majerčík Michal 213 294 michal.majercik@mikulas.sk
17. Ing. Makovická Anežka 24 284 anezka.makovicka@mikulas.sk
18. Medľová Martina 216 292 martina.medlova@mikulas.sk
19. Ing. Miturová Lenka KC 177 lenka.miturova@mikulas.sk
20. Moravčíková Anna 213 282 anna.moravcikova@mikulas.sk
21. Nemec Ján Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 jan.nemec@mikulas.sk
22. Nudzíková Erika 23 285 erika.nudzikova@mikulas.sk
23. Piatková Hana 22 288 hana.piatkova@mikulas.sk
24. Profantová Lenka 208 287 lenka.profantova@mikulas.sk
25. Salvová Janka 23 293 jana.salvova@mikulas.sk
26. Slafkovská Božena 705 442 bozena.slafkovska@mikulas.sk
27. Stankovianska Eva 705 444 eva.stankovianska@mikulas.sk
28. Ing. Triznová Michaela 211 283 michaela.triznova@mikulas.sk
29. Bc. Valentová Barbora 211 283 barbora.valentova@mikulas.sk
30. Vyšná Zuzana 22 323 zuzana.vysna@mikulas.sk
31. Zaťkovič Peter Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 peter.zatkovic@mikulas.sk
32. Mgr. Zaťkovičová Janka 705 445 janka.zatkovicova@mikulas.sk
33. Záborská Anna 23 286 anna.zaborska@mikulas.sk

Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby

Odbor, vedúci odboru: Ing. Lengyel Gabriel

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Brtáň Ivan 105 303 ivan.brtan@mikulas.sk
2. Ing. Garaj Miroslav 206 381 miroslav.garaj@mikulas.sk
3. Ing. Jurečková Lenka 204 351 lenka.jureckova@mikulas.sk
4. Ing. Lengyel Gabriel 207 380 gabriel.lengyel@mikulas.sk
5. Ing. Letavajová Anna 105 301 anna.letavajova@mikulas.sk
6. RNDr. Lošonská Mária 205 350 maria.losonska@mikulas.sk
7. Ing. Smitka Róbert 204 351 robert.smitka@mikulas.sk
8. Ing. Smolíková Tatiana 104 302 tatiana.smolikova@mikulas.sk
9. Ing. Starek Pavol 103 300 pavol.starek@mikulas.sk
10. Bc. Vozárik Marián 206 382 marian.vozarik@mikulas.sk

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku

Odbor, vedúca odboru: Ing. Šuveríková Katarína

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Borsík Tomáš 803 344 tomas.borsik@mikulas.sk
2. Ing. Dudová Michaela 805 341 michaela.dudova@mikulas.sk
3. Gettová Marta 809 343 marta.gettova@mikulas.sk
4. Ing. Glončáková Zuzana 804 345 zuzana.gloncakova@mikulas.sk
5. Ing. Gondová Andrea 810 347 andrea.gondova@mikulas.sk
6. Ing. Havalcová Svetlana 804 345 svetlana.havalcova@mikulas.sk
7. Mgr. Kašák Miroslav 802 346 miroslav.kasak@mikulas.sk
8. Mgr. Majerčíková Veronika 806 342 veronika.majercikova@mikulas.sk
9. Ing. Michalková Andrea 804 345 andrea.michalkova@mikulas.sk
10. Ing. Modrovská Mária 803 344 maria.modrovska@mikulas.sk
11. Mrázová Eva 805 341 eva.mrazova@mikulas.sk
12. Mgr. Mudriková Alena 811 348 alena.mudrikova@mikulas.sk
13. Mgr. Petrušková Renata 806 342 renata.petruskova@mikulas.sk
14. Ing. Vargová Jana 810 347 jana.vargova@mikulas.sk
15. Vrlíková Viera 809 343 viera.vrlikova@mikulas.sk
16. Ing. Šuveríková Katarína 807 340 katarina.suverikova@mikulas.sk

Odbor sociálny

Odbor, vedúca odboru: Mgr. Sabaková Erika

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Bániková Veronika 26 324 veronika.banikova@mikulas.sk
2. Mgr. Hanzlík Michal 25 322 michal.hanzlik@mikulas.sk
3. Mgr. Hromádková Valéria 27 321 valeria.hromadkova@mikulas.sk
4. Mgr. Majerová Antónia 27 321 antonia.majerova@mikulas.sk
5. Mgr. Mrázová Martina 25 322 martina.mrazova@mikulas.sk
6. Mgr. Sabaková Erika 101 320 erika.sabakova@mikulas.sk

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Odbor, vedúca odboru: Mgr. Boltižiarová Mária

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Bellová Dana 115 363 dana.bellova@mikulas.sk
2. Mgr. Boltižiarová Mária 117 361 maria.boltiziarova@mikulas.sk
3. Borsíková Gabriela 114 362 gabriela.borsikova@mikulas.sk
4. Mgr. Drenková Lívia 116 360 livia.drenkova@mikulas.sk
5. PaedDr. Gerbocová Marta 117 361 marta.gerbocova@mikulas.sk
6. PhDr. Guráňová Dana 112 223 dana.guranova@mikulas.sk
7. Mgr. Ivanová Simona 111 236 simona.ivanova@mikulas.sk
8. PhDr. Magerčiaková Oľga 116 360 olga.magerciakova@mikulas.sk
9. Šuňová Tatiana 115 363 tatiana.sunova@mikulas.sk

Odbor organizačný

Odbor, vedúci odboru: Mgr. Kudláček Jaromír

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Almanová Miroslava KC 174 miroslava.almanova@mikulas.sk
2. Almanová Dana KC - matrika 266, 176 dana.almanova@mikulas.sk
3. Úškrtová Blažena podateľňa 111, 112 blazena.uskrtkova@mikulas.sk
4. Berešíková Monika podateľňa 111, 112 monika.beresikova@mikulas.sk
5. Ing. Berník Miroslav 420 261 miroslav.bernik@mikulas.sk
6. Bosíková Eleonóra KC 173 norika.bosikova@mikulas.sk
7. Mgr. Chebeňová Alena 108 269 alena.chebenova@mikulas.sk
8. Mgr. Chovancová Júlia 113 265 julia.chovancova@mikulas.sk
9. Ferková Erika KC 171 erika.ferkova@mikulas.sk
10. Mgr. Karašinský Ján 108 204 jan.karasinsky@mikulas.sk
11. Ing. Klobušiak Ľubomír 102 268 lubomir.klobusiak@mikulas.sk
12. Ing. Kováčová Andrea KC 172 andrea.kovacova@mikulas.sk
13. Kralčiak Milan údržba 162, 163
14. Kubovčík Ľubomír údržba 162, 163
15. Mgr. Kudláček Jaromír 106 267 jaromir.kudlacek@mikulas.sk
16. Molnárová Eva 107 264 eva.molnarova@mikulas.sk
17. Ing. Močarník Dušan 421 169 dusan.mocarnik@mikulas.sk
18. Paška Juraj garáž 161
19. Ing. Veselovský Peter 420 262 peter.veselovsky@mikulas.sk
20. Žuffová Daniela KC - matrika 266, 176 daniela.zuffova@mikulas.sk

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór: Mgr. Alušic Martin

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Alušic Martin 701 210 martin.alusic@mikulas.sk

Referát hlavného architekta

Referát, špecialista: Ing.arch. Bachtíková Tatiana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing.arch. Bachtíková Tatiana 101 215 tatiana.bachtikova@mikulas.sk

Prednosta Mestského úradu

Prednosta úradu: PhDr. Lavrík Michal

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Lavrík Michal 313 203 michal.lavrik@mikulas.sk