• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Viacerí mestskí poslanci mohli vo veci skládky spáchať trestný čin, rieši to Generálna prokuratúra SR | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
  Viacerí mestskí poslanci mohli vo veci skládky spáchať trestný čin, rieši to Generálna prokuratúra SR

  Viacerí mestskí poslanci mohli vo veci skládky spáchať trestný čin, rieši to Generálna prokuratúra SR

    08.04.2021   |   Tlačové správy

  Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši mohli spáchať trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom vo veci opätovného uzatvorenia skládky vo Veternej Porube. Vyplýva to z oznámenia mikulášskych právnikov Generálnej prokuratúre.
  👉S problémom zle uzatvorenej a pretekajúcej skládky vedenie mesta aj odbor životného prostredia na mestskom úrade bojujú už niekoľko rokov. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) bolo uzatvorenie a rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu v roku 2014 (za predošlého primátora Alexandra Slafkovského) vykonané v rozpore s projektom stavby aj v rozpore s požiadavkami právnych predpisov. Skládka navyše v období zrážok pravidelne presakuje a ohrozuje životné prostredie. Inšpekcia preto ešte v roku 2019 nariadila jej opätovné uzatvorenie. 
  👉Podľa rozhodnutia inšpekcie musí mesto uzatvoriť pretekajúcu skládku do konca roka 2021. „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia je oprávnená uložiť mu pokutu vo výške do 1 000 000 eur,“ uviedla vedúca oddelenia kontroly SIŽP Brigita Pokorná. Náklady na opätovné prekrytie skládky sú približne vo výške 1 650 000 eur, preto si mesto musí na tento účel vziať úver. Možná pokuta pritom dosahuje takmer dve tretiny z nákladov na opätovné zakrytie skládky. 
  👉Poslanci z klubu Nový Mikuláš, ktorí spolu s poslancami z klubu Skutočne nezávislí majú v zastupiteľstve väčšinu, blokujú prijatie úveru na rekultiváciu skládky. Päťkrát odmietli o jeho prijatí rokovať. Nakoniec o úvere rokovali, no k jeho schváleniu nepristúpili. Keďže skupina poslancov dlhodobo odmietala rokovať o úvere na rekultiváciu a napokon ho dodnes neschválili, mesto stratilo veľa času a dnes je zrejmé, že termín realizácie uzatvorenia skládky sa nestihne. 
  👉„Žiadny iný orgán mesta nemôže rozhodovať o prijatí úveru, preto návrh na vyradenie bodu týkajúceho sa úpravy rozpočtu a prijatia úveru z programu rokovania, rovnako aj schválenia vyradenia z programu, malo zásadný právny význam a vážne dôsledky. Nečinnosť poslancov je marením riadneho výkonu primárnych úloh mesta na úseku ochrany životného prostredia a zákonných povinností rešpektovať právoplatné rozhodnutie iného orgánu verejnej moci, v tomto prípade Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Ako verejní činitelia z nedbanlivosti podstatným spôsobom sťažili splnenie dôležitých úloh – povinnosť rešpektovať právoplatné rozhodnutie inšpekcie, vykonať ňou nariadené opatrenia v oblasti životného prostredia a predchádzať vzniku škody na majetku mesta spočívajúcej v udelení pokuty,“ skonštatovali mestskí právnici v trestnom oznámení.
  👉Neuzatvorenie skládky v tomto roku podľa nariadení Slovenskej inšpekcie životného prostredia znamená pre mesto len prenášanie povinnosti do budúcnosti, keďže skládku je nutné uzatvoriť. Ak sa totiž neuzatvorí v stanovenom termíne, SIŽP skonštatuje delikt, vydá rozhodnutie o pokute a opätovne určí novú lehotu na uzavretie skládky.

  Nastavenie zobrazenia archívu správ:

  Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
  Nastaviť

    Archív správ

  03.06.2021 | Tlačové správy
  Premietanie v podbrání Múzea Janka Kráľa ♥

  Každá rodina má svoje príbehy s radosťami i starosťami. Mesto Liptovský Mikuláš vám prináša filmové predstavenia s rozprávkovými príbehmi, v ktorých vždy zvíťazí dobro. Príďte si 6 ... Otvoriť prílohu

  01.06.2021 | Tlačové správy
  V uliciach sú aktivační pracovníci z úradu práce

  Po kovidovej prestávke spúšťa úrad práce aktivačné práce. Do ulíc dnes ráno vyšli desiatky aktivačných pracovníkov, ktorí sa starajú o čistotu mesta. "Na dnešok sme vyzvali 47 uchádzačov, prišlo ich ale menej. Od 1 ... Čítať viac

  01.06.2021 | Tlačové správy
  Primátorskú kanceláriu dnes navštívili Mariana a Boris PALOVIČOVCI

  Čítať viac

  31.05.2021 | Tlačové správy
  Materská škola ide príkladom, kuchynský odpad kompostujú

  Materská škola Stodoláčik na Nábreží Dr. Aurela Stodolu ročne skompostuje takmer dve tony kuchynského odpadu ... Čítať viac

  28.05.2021 | Tlačové správy
  Háj prehľadáva tím pyrotechnikov, našli ďalšiu muníciu

  Vojnový cintorín na Háji Nicovô prehľadáva tím pyrotechnikov. Počas rekonštrukčných prác tu robotníci vykopali nevybuchnutý granát, špecialisti na vyhľadávanie nevybuchnutej munície preto monitorujú viac ako tisíc hrobov ... Čítať viac

  27.05.2021 | Tlačové správy
  Vysievame lúčne pásy, do prázdnin by mali zakvitnúť

  Ako jedno z prvých miest na Slovensku vysievame pásy lúčnych tráv, ktoré budú súčasťou mestskej zelene ... Čítať viac

  25.05.2021 | Tlačové správy
  Rozpočet je zverejnený, môžete ho pripomienkovať

  Do 3. júna môže verejnosť pripomienkovať rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021. Spôsob pripomienkovania je zverejnený priamo v dokumente rozpočtu, ktorý nájdete tu: https://cuet.slovensko ... Čítať viac

  21.05.2021 | Tlačové správy
  Starčekovci zo zariadenia už môžu prijímať návštevy

  Naposledy sa klienti zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš stretli so svojimi rodinami a priateľmi počas Vianoc a na Nový rok v exteriéri. Dôvodom boli obmedzenia kvôli pandémii ... Čítať viac

  19.05.2021 | Tlačové správy
  Kruhový objazd v znamení letničiek: dominuje biela, ružová a fialová farba

  Len čo na chvíľu ustal dážď, pracovné nasadenie VPS-károv sa sústredilo na skrášľovanie mesta ... Čítať viac

  18.05.2021 | Tlačové správy
  V Liptovskom Mikuláši je vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, hasiči ešte zasahujú v Hlbokom a v Liptovskej Ondrašovej

  💧V Liptovskom Mikuláši je vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Dobrovoľní hasiči zasahujú od večerných hodín ešte aj teraz ... Čítať viac

  18.05.2021 | Tlačové správy
  Mesto ruší 3. stupeň povodňovej aktivity

  Mesto Liptovský Mikuláš ruší 3. stupeň povodňovej aktivity a vyhlasuje 2. stupeň. Záchranné práce proti povodni splnili svoj účel, hladina vody v Hlbokom klesla a situácia v celom meste aj jeho častiach je už stabilizovaná ... Čítať viac

  14.05.2021 | Tlačové správy
  Otvárame mestskú plaváreň

  Od pondelka 17. mája sa otvárajú dvere mestskej krytej plavárne pre verejnosť aj športové kluby. Vstupy budú umožnené za dodržania vládou nariadených opatrení len v každú celú hodinu, pobyt v bazéne bude možný v dĺžke trvania 60 minút ... Čítať viac

  12.05.2021 | Tlačové správy
  Pripomienkujte Komunitný plán sociálnych služieb

  Obyvatelia Liptovského Mikuláša môžu do 23. mája pripomienkovať dôležitý dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2021 – 2025. Vaše pripomienky posielajte na e-mail: komunitnyplan@mikulas.sk ... Čítať viac

  12.05.2021 | Tlačové správy
  Na rekonštruovanom cintoríne vykopali granát, areál na Háji Nicovô čaká detekcia munície

  Zem vojnového cintorína na kóte 747 odhalila robotníkom pri zemných prácach pozostatky z vojny. Pri navŕtavaní pilót pre náhrobné kamene ich zastavil nevybuchnutý granát ... Čítať viac

  10.05.2021 | Tlačové správy
  Spustili sme pilotný zber kuchynského odpadu

  Na horných Podbrezinách radnica spustila pilotnú fázu zberu triedeného kuchynského odpadu. Skúšobným projektom na vybraných uliciach sa chceme dôkladne pripraviť na zavedenie zberu BRKO spred domácností od 1. júla 2021 ... Čítať viac

  10.05.2021 | Tlačové správy
  Pred 173 rokmi sa v našom meste uskutočnila významná dejinná udalosť

  Na stretnutí najvýznamnejších predstaviteľov z radov Štúrovcov boli 10. mája prijaté Žiadosti slovenského národa. V 14 bodoch predstavovali slovenský národnopolitický, kultúrny a sociálny program ... Čítať viac

  05.05.2021 | Tlačové správy
  V niektorých častiach mesta vytvoríme prírodné lúčne pásy

  V okolí centra mesta už môžete počuť vrčať mestské kosačky. Po upršaných dňoch začali pracovníci z Verejnoprospešných služieb s prvou jarnou kosbou ... Čítať viac

  03.05.2021 | Tlačové správy
  Od 5. mája otvárame úrad v bežných prevádzkových hodinách 👍

  Od stredy 5. mája budú zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš klientom k dispozícii v plných prevádzkových hodinách. Od pondelka do piatka (okrem stredy) budú dvere mestského úradu pre verejnosť otvorené v čase od 8.00 hod ... Čítať viac

  03.05.2021 | Tlačové správy
  Mali by sme mať vyše tristo prváčikov, zápisy boli prevažne elektronické

  Do prvých ročníkov bolo po elektronických zápisoch v apríli zapísaných 317 detí ... Čítať viac

  30.04.2021 | Tlačové správy
  Máj pre mikulášske dievky už stojí

  Pri stavaní mája na Námestí osloboditeľov spojili sily chlapi z VPS-ky a tunajší hasiči, vďaka dobrej koordinácii im to trvalo len niekoľko sekúnd ... Čítať viac

  Predchádzajúca ( stránka 2 z 23 ) Ďalšia