• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Ocenili sme tri desiatky pedagógov z mikulášskych škôl | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
  Ocenili sme tri desiatky pedagógov z mikulášskych škôl

  Ocenili sme tri desiatky pedagógov z mikulášskych škôl

    18.06.2021   |   Tlačové správy

  „Dnes vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní. Naša vnútorná poklona naberie na hĺbke, keď sa poobzrieme za uplynulým rokom, ktorý vám, učiteľom, priniesol azda najzásadnejšie zmeny vo vašom povolaní v novodobých slovenských dejinách. Zapríčinila to pandémia, ktorá spôsobila revolúciu za katedrami a prinútila vás hľadať nové možnosti, ako vašim žiakom a študentom priniesť čo najviac vedomostí a prijateľným spôsobom,“ prihovoril sa prítomným na dnešnom slávnostnom oceňovaní pedagógov viceprimátor Rudolf Urbanovič.
  „Uvedomujeme si, že bezprecedentná situácia preniesla obrovský tlak aj na vás. Museli ste v novom prostredí plniť mnoho náročných či nečakaných situácií a úloh, často nad rámec bežných povinností. Z nášho pohľadu ste niekoľko mesačnú vynútenú prestávku zvládli bravúrne. V Liptovskom Mikuláši ste deťom a mládeži odovzdali všetko, čo bolo vo vašich silách.“
  Oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa kvôli pandemickej situácii nemohlo urobiť v plánovanom termíne. 
  Na pôde mestského úradu ako prejav vďaky dostali pedagógovia od materských až po vysoké školy pamätný list alebo pamätnú plaketu. 
  🌷Ocenení pamätným listom
  ▫️Iveta Beťková, MŠ Vranovská – za dlhoročnú osobnú angažovanosť pri práci s deťmi a organizovanie netradičných aktivít, 
  ▫️Mária Běhalová, Hotelová akadémia – za príkladnú prácu na pozícii učiteľky angličtiny a vedúcej predmetovej komisie cudzích jazykov, 
  ▫️Kvetoslava Čániová, Odborné učilište a praktická škola – za tvorivú pedagogickú a výchovno-vzdelávaciu činnosť, 
  ▫️Ľudmila Červeňová, ZŠ s MŠ Demänovská ulica – za zodpovednú prácu, aktívny podiel na organizovaní školských a mimoškolských podujatí, 
  ▫️Zuzana Dubovcová, Evanjelická spojená škola – za zodpovedný a tvorivý prístup na pozícii školskej psychologičky a za realizáciu preventívnej a intervenčnej činnosti, 
  ▫️Beata Grešová, MŠ Komenského – za úspešné pôsobenie vo funkcii riaditeľky, ktorej cieľom je v čo najvyššej miere rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí, 
  ▫️Marianna Halušková, Stredná odborná škola polytechnická – za svedomitú pedagogickú prácu a angažovanosť v jazykovom a odbornom vzdelávaní a aktívne prepájanie teórie s praxou, 
  ▫️Martina Hollá, ZŠ M.Rázusovej–Martákovej – za obetavú prácu v prospech školy a aplikovanie moderných prvkov do vyučovania a riadenia školy, 
  ▫️Soňa Hlavajová, Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie – za dlhoročnú osobnú angažovanosť v školstve, za pomoc a podporu deťom, rodičom a učiteľom v špeciálno-pedagogickej oblasti a logopedickej starostlivosti a podieľanie sa na tvorbe metodických materiálov a legislatívnych zámerov, 
  ▫️Jana Chlepková, ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu – za vynikajúce odborné vedomosti a obetavú prácu, 
  ▫️Vladimíra Kalinayová, ZŠ Janka Kráľa – za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti prípravy žiakov, za tvorivý a aktívny prístup k rozvoju školy, 
  ▫️Dana Kronfráterová, Stredná zdravotnícka škola – za zodpovedný manažérsky prístup na pozícii zástupkyne všeobecného vzdelávania a koordinátora maturitných skúšok, 
  ▫️Iveta Močarníková, MŠ Čsl. brigády – za kreatívnu autenticitu, inšpiráciu, morálny a ľudský prínos pre komunitu v materskej škole, 
  ▫️Alena Novotná, ZUŠ J. L. Bellu – za zodpovednú učiteľskú prácu, aktívny prístup na organizovaní školských a mimoškolských umeleckých podujatí, 
  ▫️Miriam Ošková, Gymnázium M. M. Hodžu – za jej osobitý prístup k žiakom, ktorým rozvíja ich samostatnosť, komunikačné a organizačné schopnosti, 
  ▫️Monika Pavlovová, MŠ Komenského – za dlhoročnú tvorivú prácu a zodpovednú prípravu najmladšej generácie pre zmysluplný a radostný život, 
  ▫️Tibor Pelach, Centrum voľného času – za aktívnu prácu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže v mimoškolskom procese, šírenie olympijských a športových myšlienok a propagáciu atletiky, 
  ▫️Pavel Šimon, Inštitút Aurela Stodolu – za zodpovednú prácu študijného poradcu, vedenie záverečných prác študentov, spoluprácu pri riešení grantových projektov a organizovanie vedeckých konferencií, 
  ▫️Bibiana Šmeringaiová, MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu – za zodpovednú prácu na pozícii vedúcej metodického združenia, aktualizačného vzdelávania a prezentáciu školy. 
  🌷Ocenení pamätnou plaketou
  ▫️Marta Brziaková, Spojená škola J. Rumana – za dlhoročnú svedomitú prácu v špeciálnom školstve, 
  ▫️Monika Gmitterová, MŠ Agátová – za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti odchodu do dôchodku, 
  ▫️Soňa Horňáková, ZŠ s MŠ Okoličianska – za dlhoročnú a zodpovednú prácu v školstve a za budovanie vzťahu detí k umeniu a remeslám, 
  ▫️Ferdinand Chovanec, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu a prínos vo vedeckej oblasti a reprezentácii akadémie na národnej a medzinárodnej úrovni, 
  ▫️Iveta Nádašdyová, ZŠ Apoštola Pavla – za celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga, pri ktorej odovzdávala nielen vedomosti, ale aj kus seba, 
  ▫️Zuzana Pavlínyová, MŠ Agátová – za celoživotnú pedagogickú prácu pri príležitosti odchodu do dôchodku, 
  ▫️Alena Ridzoňová, ZŠ Márie Rázusovej – Martákovej – za dlhoročnú zodpovednú a úspešnú prácu riaditeľky a významný podiel na rozvoji školstva a výchove športových talentov, 
  ▫️Miroslav Socháň, Obchodná akadémia – za obetavú prácu na pozícii vychovávateľa a zástupcu riaditeľa, za aktívne podieľanie sa na rozvoji harmonickej osobnosti študentov, 
  ▫️Igor Štefanovič, ZŠ Miloša Janošku – za zodpovednú a zanietenú prácu učiteľa telesnej výchovy a za aktívny podiel na vytváraní športového ducha školy s mnohými úspechmi žiakov, 
  ▫️Veronika Štefanovičová, ZŠ s MŠ Okoličianska – za dlhoročnú aktívnu pedagogickú kariéru a dosiahnutie mnohých úspechov so žiakmi v rôznych športových súťažiach, 
  ▫️Gabriela Vronková, Stredná odborná škola stavebná – za zodpovednú prácu na pozícii učiteľa odborných predmetov a za aktívny podiel na organizácii školských a mimoškolských akcií, 
  ▫️Ľubica Zaťková, MŠ Nábrežie 4. apríla – za vynikajúce výsledky v predprimárnom vzdelávaní, za láskavý a ohľaduplný prístup k deťom a za spoľahlivosť pri plnení úloh.

  Nastavenie zobrazenia archívu správ:

  Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
  Nastaviť

    Archív správ

  21.07.2022 | Tlačové správy
  𝐙𝐚́𝐜𝐡𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐳̌𝐢𝐯𝐨𝐭𝐨𝐯 nadchol aj deti z letného tábora

  Letné tábory Centra voľného času ponúkajú deťom bohatý program ... Čítať viac

  21.07.2022 | Tlačové správy
  Námestie Ústavy SR sa zazelená už na jeseň

  Do popukaného asfaltu na Námestí Ústavy Slovenskej pri Matici slovenskej sa zahryzli stroje Verejnoprospešných služieb. Počas nasledujúcich dní premenia námestie na úhľadnú plochu hodnú svojho názvu ... Čítať viac

  18.07.2022 | Tlačové správy
  Na námestí máme prvý Kameň zmiznutých

  Krutý osud jedného zo stoviek obyvateľov nášho mesta, ktorí boli zavraždení v koncentračnom tábore, nám bude pripomínať mosadzný Kameň zmiznutých na Námestí osloboditeľov ... Čítať viac

  04.07.2022 | Tlačové správy
  MAD vstúpila do prázdninového režimu

  Mestská autobusová doprava v Liptovskom Mikuláši vstúpila do prázdninového režimu. Jeho súčasťou je aj posilnenie linky číslo 13, ktorá počas letných prázdnin premáva častejšie na trase Podbreziny - akvapark a späť ... Čítať viac

  01.07.2022 | Tlačové správy
  Leto v synagóge prinesie autentickú prezentáciu vlakového transportu

  Čítať viac

  01.07.2022 | Tlačové správy
  Noví riaditelia chcú zveľaďovať školské areály

  Novým riaditeľom Základnej školy Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sa od začiatku augusta stane Juraj Ďurica, Materskú školu Palúčanská povedie najbližších päť rokov opäť Miroslava Jurčová ... Čítať viac

  01.07.2022 | Tlačové správy
  Štúrovcov pripomína nová poštová známka

  V tomto roku si pripomíname 200 ... Čítať viac

  30.06.2022 | Tlačové správy
  Elektrotechnikov vzdelávajú už tri desaťročia

  Elektrotechnici z praxe, projektanti, revízni technici, firmy s elektrotechnickým zameraním či študenti z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sa dnes stretli v mikulášskom Dome kultúry na jubilejnom 30 ... Čítať viac

  29.06.2022 | Tlačové správy
  Hotel Bocian už nebude chátrať, na mieste vyrastie luxusný komplex

  Podpísaním deklarácie o začatí rekonštrukcie sa začala záchrana dlhodobo nevyužívaného a chátrajúceho kaštieľa Bocian uprostred mikulášskej mestskej časti Palúdzka ... Čítať viac

  28.06.2022 | Tlačové správy
  Školákov a škôlkarov rozhýbal 𝘽𝙚𝙝 𝙤𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙟𝙨𝙠𝙚́𝙝𝙤 𝙙𝙣̌𝙖

  Búrlivým potleskom a skandovaním deti povzbudzovali svojich favoritov. Aj v Liptovskom Mikuláši sme behom oslávili 128 ... Otvoriť prílohu

  27.06.2022 | Tlačové správy
  Trojnásobná olympijská reprezentantka zveľaďuje Liptov

  Spoločne s Petrou Vlhovou, Jurajom Bačom či Michalom Martikánom je v Olympijskom klube Liptova aj Marcela Pavkovčeková. Dokonca je jeho podpredsedníčkou ... Čítať viac

  27.06.2022 | Tlačové správy
  Stretávali sa s beznádejou, Cena mesta im patrí právom

  Mimoriadnu obetavosť v službe pacientom postihnutým koronavírusom preukázali kolektívy Covid oddelenia a Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu ... Čítať viac

  20.06.2022 | Tlačové správy
  Anna Piovarčiová viedla klub seniorov z Podbrezín a Okoličného až 12 rokov

  Miluje prácu s ľuďmi, je organizačný typ a baví ju riešiť, zariaďovať a posúvať veci dopredu. Za prácu pre vyše 70 seniorov poďakovali predstavitelia nášho mesta ... Čítať viac

  17.06.2022 | Tlačové správy
  Divadlo v Ploštíne oslávilo storočnicu

  Slovenskou klasikou - inscenáciou Matka od Jozefa Gregora Tajovského si v sobotu 18. júna ploštínski ochotníci pripomenuli 100. výročie divadla v Ploštíne. Pri tejto príležitosti im primátor Ján Blcháč odovzdal významné ocenenia ... Čítať viac

  16.06.2022 | Tlačové správy
  Šimon Nemec si prevzal Cenu mesta

  Za zisk bronzovej medaily na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022 a šírenie dobrého mena svojho rodiska si počas Stoličných dní prevzal mladý talentovaný hokejista Šimon Nemec Cenu mesta Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

  16.06.2022 | Tlačové správy
  Mikulášania remizovali s československými legendami

  Trojdňové jarmočné podujatie tento raz nebolo len o hudbe, jedení a pití. Na svoje si prišli aj fanúšikovia športu ... Čítať viac

  15.06.2022 | Tlačové správy
  Vystúpenia na Juniáles si deti pripravovali vopred

  Hlboké ožilo 15. júna spevom a tancom. Očakávaná kultúrno-športová akcia sa stretla s veľkým úspechom, aktivity oslovili všetky vekové kategórie ... Čítať viac

  20.05.2022 | Tlačové správy
  Z Liptovského Mikuláša si odnáša dobrý pocit, pamätný list a plaketu

  Najslávnejší slovenský mím Milan Sládek opäť zavítal do Liptovského Mikuláša, svojou účasťou poctil festival pantomímy ... Čítať viac

  24.08.2021 | Tlačové správy
  Prevzali sme vaše ocenenie, o bicykel sa bude žrebovať

  Viceprimátor Rudolf Urbanovič prevzal z rúk národného cyklokoordinátora a šéfky kampane Do práce na bicykli (DPNB) cenu za druhé miesto medzi zúčastnenými samosprávami ... Čítať viac

  13.08.2021 | Tlačové správy
  Petre Vlhovej slávnostne odovzdali Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš

  Slávnostný akt udelenia Čestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš Petre Vlhovej sa dnes uskutočnil na Námestí osloboditeľov. Cenu odovzdal primátor Ján Blcháč ... Čítať viac

  Predchádzajúca ( stránka 1 z 26 ) Ďalšia