• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Primátor odovzdal Čestné občianstvo profesorovi Lisému | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
  Primátor odovzdal Čestné občianstvo profesorovi Lisému

  Primátor odovzdal Čestné občianstvo profesorovi Lisému

    30.12.2020   |   Tlačové správy

  Z rúk primátora Jána Blcháča si dnes prevzal profesor Ľubomír Lisý Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš. 
  Ocenenie profesorovi navrhol  udeliť bývalý mikulášsky primátor Vladimír Stankoviansky za tvorivé obohatenie ľudského poznania v medicíne, v odbore neurológia a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš v zahraničí. 
  „Usilovná práca, štúdiá, objavy a vedecká činnosť vyústili do excelentnej medicínsko-vedeckej kariéry pána profesora a my si vážime, že na svojej životnej aj pracovnej púti neustále šíri nášmu mestu dobré meno,“ povedal primátor Blcháč pri odovzdávaní ocenenia čestnému občanovi. Občianstvo jednohlasne schválilo 24 hlasujúcich poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa konalo 17. decembra online formou.
  Štatút mesta Liptovský Mikuláš umožňuje každoročne udeliť ocenenie Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš. Mestské zastupiteľstvo ho môže schváliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, prospech jeho obyvateľom, o priateľstvo medzi národmi alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
   
   Kto je Ľubomír Lisý?
  Narodil sa v Bobrovci 3. augusta 1940. Ako dvojročný sa presťahoval so svojimi rodičmi a bratmi do Liptovského Mikuláša. Základnú a jedenásťročnú strednú školu absolvoval v Liptovskom Mikuláši. V štúdiách pokračoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1963 s výborným prospechom. Nastúpil do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde pracoval ako sekundárny lekár na pľúcnom, gynekologicko - pôrodníckom a internom oddelení. Po absolvovaní vojenskej služby pracoval na neurologickom oddelení.
  V roku 1968 bol na základe konkurzu prijatý za odborného asistenta Neurologickej katedry Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Trenčíne, ktorý bol v roku 1970 presťahovaný do Bratislavy. Postupne získal špecializáciu v odbore neurológia I. a II. stupňa. V roku 1971 obhájil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1992 tiež doktorskú dizertačnú prácu. Na docenta z odboru neurológia habilitoval v roku 1992. Titul profesora z odboru neurológia získal v roku 1997 na Karlovej univerzite v Prahe, na základe inauguračného konania, menovacím dekrétom vtedajšieho prezidenta Václava Havla.
   Od roku 1994 do decembra 2010 vykonával funkciu vedúceho Katedry neurológie pri Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave a súčasne aj prednostu neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Ružinov. Do septembra 2010 bol predsedom Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU a súčasne bol členom vedeckej rady SZÚ, ako aj vedeckých rád Lekárskej fakulty a Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce. Pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bol členom komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, hodnotiacim odbornej spôsobilosti k habilitáciám a menovaniam do funkcie profesora v odbore neurológia ako aj k získaniu titulu doktora vied v odbore neurochirurgia.
   Zúčastnil sa na viacerých študijných pobytoch v zahraničí a prednášal na odborných podujatiach vo viacerých krajinách. V rámci študijného pobytu v Ríme prednášal ako hosťujúci profesor. Absolvoval tiež študijné pobyty na Neurologickej klinike Technickej univerzity v Mníchove, na Inštitúte klinickej neurofyziológie v Ľublane, Fyziologickom ústave Bulharskej akadémie vied v Sofii, Neurologickej klinike vo Viedni, v Corine Goldsmith Dickinson centre pre sklerózu multiplex v nemocnici Mount Sinai, New York, v Centre pre sklerózu multiplex New Jersey a v Centre pre sklerózou multiplex pri nemocnici Charing Cross v Londýne.
   Viedol týždenné vzdelávacie kurzy v klinickej neurofyziológii v Rakúsku a prednášal na vzdelávacích kurzoch o neurológii a klinickej neurofyziológii v ruskom jazyku v Rusku, ktoré boli organizované Vojenskou lekárskou akadémiou v Petrohrade (1995).
  V roku 1994 bol navrhnutý za člena expertného tímu pre štúdium Parkinsonovej choroby v Číne a tiež bol menovaný za poradcu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre neurológiu v Ženeve. Na Slovensku bol v roku 1994 menovaný za člena kvalifikačnej komisie Slovenskej akadémie vied.
   Zúčastnil sa na riešení viacerých výskumných úloh (napr. cievne ochorenia mozgu, stereotaktická liečba centrálnych porúch hybnosti, liečba spasticity botulotoxínom u detskej mozgovej obrny a po cievnej mozgovej príhode, migrény, sklerózy multiplex, neurologických komplikácií cukrovky u detí, liečby neuropatickej bolesti prevažne pri diabetickej neuropatii). V rokoch 1982 až 1985 objavil a publikoval dovtedy nepoznané reflexné prepojenia do chrbtových a končatinových svalov u ľudí. Je tiež riešiteľom viacerých farmakoterapeutických klinických štúdií, hlavne u sklerózy multiplex. V roku 2011 ukončil úspešne vládny výskumný projekt zameraný na účinok nefarmakologickej liečby Alzheimerovej choroby. V roku 2016 mu bolo udelené ocenenie Ministerstva hospodárstva SR za zavedenie novej epigenetickej liečby sklerózy multiplex.
   Je spoluautorom 18 knižných publikácií a vyše tristo domácich a zahraničných publikácií v odborných časopisoch. Bola mu udelená cena Arnolda Picka za najlepšiu slovenskú publikáciu uverejnenú v časopise Neurológia pre prax v roku 2012. Je členom redakčných rád viacerých odborných časopisov.
   Dva roky (1990-1992) vykonával funkciu predsedu Federálneho výboru Československej neurologickej spoločnosti a dvanásť rokov predsedu Výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, kde je členom výboru naďalej. Je tiež členom výboru Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu. Za viacročnú spoluprácu s Českou neurologickou spoločnosťou mu bolo udelené čestné členstvo Českej neurologickej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně.
  Zaslúžil sa o založenie Európskej federácie neurologických spoločností v Marseille, kde mu bola pri tejto príležitosti udelená čestná medaila starostom mesta. V roku 1987 sa stal členom newyorskej akadémie vied a v roku 1998 čestným občanom štátu Georgia.
   Zastupoval Slovenskú neurologickú spoločnosť v Európskej federácií neurologických spoločností (EFNS) a vo Svetovej federácii neurólogie (WFN). Je členom vedeckej komisie pre neurogenetiku a neuroimunológiu pri Európskej akadémii neurológie. 
   Aj v súčasnosti naďalej pracuje na Neurologickej klinike LF SZÚ Univerzitnej nemocnice v Bratislave - Ružinov. Venuje sa prevažne diagnostike a liečbe pacientov so sklerózou multiplex a neurofyziologickej diagnostike nervovo svalových ochorení. Publikuje a zúčastňuje sa na vzdelávaní lekárov, hlavne v odbore neurológia. 
  Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. sa tento rok dožil významného životného jubilea. V súčasnosti žije a napriek úctyhodnému veku stále aktívne pôsobí v Bratislave. Na rodný Liptov sa často a rád vracia, v Liptovskom Mikuláši má prechodné bydlisko. 
   

  Nastavenie zobrazenia archívu správ:

  Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
  Nastaviť

    Archív správ

  20.05.2022 | Tlačové správy
  Z Liptovského Mikuláša si odnáša dobrý pocit, pamätný list a plaketu

  Najslávnejší slovenský mím Milan Sládek opäť zavítal do Liptovského Mikuláša, svojou účasťou poctil festival pantomímy ... Čítať viac

  24.08.2021 | Tlačové správy
  Prevzali sme vaše ocenenie, o bicykel sa bude žrebovať

  Viceprimátor Rudolf Urbanovič prevzal z rúk národného cyklokoordinátora a šéfky kampane Do práce na bicykli (DPNB) cenu za druhé miesto medzi zúčastnenými samosprávami ... Čítať viac

  15.07.2021 | Oznamy
  Je to oficiálne: V celoslovenskej kampani ste obhájili striebro!

  Krásne vysvedčenie! Mikulášania pre svoje mesto získali druhé miesto v celoslovenskej kampani Do práce na bicykli 2021. Obhájili tak pozíciu z minulého roka, čo je naozaj skvelá vizitka pre našich obyvateľov ... Čítať viac

  21.05.2021 | Tlačové správy
  Starčekovci zo zariadenia už môžu prijímať návštevy

  Naposledy sa klienti zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš stretli so svojimi rodinami a priateľmi počas Vianoc a na Nový rok v exteriéri. Dôvodom boli obmedzenia kvôli pandémii ... Čítať viac

  19.05.2021 | Tlačové správy
  Kruhový objazd v znamení letničiek: dominuje biela, ružová a fialová farba

  Len čo na chvíľu ustal dážď, pracovné nasadenie VPS-károv sa sústredilo na skrášľovanie mesta ... Čítať viac

  18.05.2021 | Tlačové správy
  V Liptovskom Mikuláši je vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, hasiči ešte zasahujú v Hlbokom a v Liptovskej Ondrašovej

  💧V Liptovskom Mikuláši je vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Dobrovoľní hasiči zasahujú od večerných hodín ešte aj teraz ... Čítať viac

  18.05.2021 | Tlačové správy
  Mesto ruší 3. stupeň povodňovej aktivity

  Mesto Liptovský Mikuláš ruší 3. stupeň povodňovej aktivity a vyhlasuje 2. stupeň. Záchranné práce proti povodni splnili svoj účel, hladina vody v Hlbokom klesla a situácia v celom meste aj jeho častiach je už stabilizovaná ... Čítať viac

  14.05.2021 | Tlačové správy
  Otvárame mestskú plaváreň

  Od pondelka 17. mája sa otvárajú dvere mestskej krytej plavárne pre verejnosť aj športové kluby. Vstupy budú umožnené za dodržania vládou nariadených opatrení len v každú celú hodinu, pobyt v bazéne bude možný v dĺžke trvania 60 minút ... Čítať viac

  12.05.2021 | Tlačové správy
  Pripomienkujte Komunitný plán sociálnych služieb

  Obyvatelia Liptovského Mikuláša môžu do 23. mája pripomienkovať dôležitý dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2021 – 2025. Vaše pripomienky posielajte na e-mail: komunitnyplan@mikulas.sk ... Čítať viac

  12.05.2021 | Tlačové správy
  Na rekonštruovanom cintoríne vykopali granát, areál na Háji Nicovô čaká detekcia munície

  Zem vojnového cintorína na kóte 747 odhalila robotníkom pri zemných prácach pozostatky z vojny. Pri navŕtavaní pilót pre náhrobné kamene ich zastavil nevybuchnutý granát ... Čítať viac

  10.05.2021 | Tlačové správy
  Spustili sme pilotný zber kuchynského odpadu

  Na horných Podbrezinách radnica spustila pilotnú fázu zberu triedeného kuchynského odpadu. Skúšobným projektom na vybraných uliciach sa chceme dôkladne pripraviť na zavedenie zberu BRKO spred domácností od 1. júla 2021 ... Čítať viac

  10.05.2021 | Tlačové správy
  Pred 173 rokmi sa v našom meste uskutočnila významná dejinná udalosť

  Na stretnutí najvýznamnejších predstaviteľov z radov Štúrovcov boli 10. mája prijaté Žiadosti slovenského národa. V 14 bodoch predstavovali slovenský národnopolitický, kultúrny a sociálny program ... Čítať viac

  05.05.2021 | Tlačové správy
  V niektorých častiach mesta vytvoríme prírodné lúčne pásy

  V okolí centra mesta už môžete počuť vrčať mestské kosačky. Po upršaných dňoch začali pracovníci z Verejnoprospešných služieb s prvou jarnou kosbou ... Čítať viac

  03.05.2021 | Tlačové správy
  Od 5. mája otvárame úrad v bežných prevádzkových hodinách 👍

  Od stredy 5. mája budú zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš klientom k dispozícii v plných prevádzkových hodinách. Od pondelka do piatka (okrem stredy) budú dvere mestského úradu pre verejnosť otvorené v čase od 8.00 hod ... Čítať viac

  03.05.2021 | Tlačové správy
  Mali by sme mať vyše tristo prváčikov, zápisy boli prevažne elektronické

  Do prvých ročníkov bolo po elektronických zápisoch v apríli zapísaných 317 detí ... Čítať viac

  30.04.2021 | Tlačové správy
  Máj pre mikulášske dievky už stojí

  Pri stavaní mája na Námestí osloboditeľov spojili sily chlapi z VPS-ky a tunajší hasiči, vďaka dobrej koordinácii im to trvalo len niekoľko sekúnd ... Čítať viac

  30.04.2021 | Tlačové správy
  Budúci týždeň sa uskutočnia zápisy do materských škôl

  Začiatkom mája sa uskutočnia zápisy v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 3 ... Čítať viac

  30.04.2021 | Tlačové správy
  Kríky zabránia parkovaniu na zeleni

  Dve desiatky okrasných kríkov dnes vysadili zamestnanci VPS na hornej Smrečianskej ulici na Podbrezinách pri základnej škole. V najbližších dňoch výsadbu VPS zrealizuje aj v iných lokalitách mesta ... Čítať viac

  29.04.2021 | Tlačové správy
  Pre asistované sčítanie pripravujeme štyri kontaktné miesta a 21 asistentov

  👉Do historicky prvého elektronického sčítania obyvateľov sa zapojilo 27 887 Mikulášanov, čo je 88,18 percent z odhadovaného celkového počtu. Po samosčítaní bude nasledovať druhá fáza, tzv ... Čítať viac

  27.04.2021 | Tlačové správy
  Obnova jaslí, inteligentná lavička... podali sme žiadosti o financovanie viacerých projektov

  Chceli by ste obnovu detských jaslí, inteligentnú lavičku či opravu kovových vencov na Háji Nicovô? Podali sme žiadosti o financovanie týchto projektov ... Čítať viac

  Predchádzajúca ( stránka 1 z 22 ) Ďalšia