• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Samospráva | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva

  Samospráva

  Vstup do Centra služieb občanov mesta 

  Vážení občania,

  vedenie mesta Liptovský Mikuláš v snahe zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb pre Vás i ostatných klientov Mestského úradu otvorilo v mesiaci októbri 2005 vo vstupnej hale Mestského úradu moderné prijímacie stredisko prvého kontaktu
  KLIENTSKE CENTRUM  („KC“).

  Účelom zriadenia tohto pracoviska bolo pripraviť priestor, kde by ste mohli svoje požiadavky vybaviť na jednom mieste, v jednom kontinuálnom čase a pri minimálnej dobe čakania.
  Pohľad na pracovníkov CSOM

  Na siedmich odborných pracoviskách budete môcť získať informácie, tlačivá, resp. priamo vybaviť najfrekventovanejšie agendy v oblasti matriky, evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, sociálnych vecí, dopravy, stavebného poriadku, životného prostredia a centrálnej pokladne a to nepretržite počas celého dňa v rámci prevádzkových hodín KLIENTSKEHO CENTRA "KC“.

  Veríme, že v spolupráci s vami nový systém prinesie vyššiu efektivitu úradu pri styku s verejnosťou a väčšiu spokojnosť vás občanov, ako zákazníkov úradu. Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu a veríme že prijmete s porozumením prípadné nedostatky, ktoré so zavedením nového systému môžu vzniknúť.