Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Informácie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Informácie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Oznámenie k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov SS s komunitných plánom sociálnych služieb

Údaje pre výpočet finačného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 77 ods. 2 a ods. 8 zákona na území mesta Liptovský Mikuláš