Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady

Zverejnené údaje za sociálne služby v pôsobnosti mesta, za uvedený rozpočtový rok, obsahujú:

  • ekonomicky oprávnené náklady v členení podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách,
  • priemerné bežné výdavky,
  • priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách,
  • priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti mesta.

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017