• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Služby občanom podľa oddelení MsÚ | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Služby občanom podľa oddelení MsÚ

  Služby občanom podľa oddelení MsÚ

  

  Vyberte:

  Kancelária vedenia mesta
  • Hlavný kontrolór
  • Kancelária vedenia mesta
  • Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
  • Odbor organizačný
  • Odbor právny
  • Odbor rozvoja mesta
  • Odbor sociálny
  • Odbor správy mesta
  • Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
  • Prednosta Mestského úradu
  • Referát hlavného architekta
  • Referát riadenia ľudských zdrojov
  • Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
  Všetky
  • Referát pre zástupcov primátora
  • Všetky
  Vybrať

  Kancelária vedenia mesta

  Kancelária, vedúca kancelárie: Mgr. Mitrengová Lenka

  Služby a tlačivá

  1. Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta

  Záujemca o osobné stretnutie s primátorom, zástupcom primátora a prednostom Mestského úradu, prípadne s niektorými poslancami MsZ.
  Žiadosť má obsahovať:
  -- termín schôdzky, meno, priezvisko, adresu, dôvod návštevy a možnosti kontaktu (telefón, mobil, e-mail), na ktorý je možné potvrdiť (resp. upraviť) termín schôdzky, prípadne nevyhnuté zmeny v dohodnutom termíne.
  Podanie žiadosti:
  -- osobne na sekretariáte primátora
  -- telefonicky
  -- e-mailom.

  2. Správy, informácie pre média a verejnosť

  Informujeme o pracovnom programe primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ, prípadne jednotlivých vedúcich oddelení.
  O akciách, ktoré organizuje mesto, alebo sa na nich zúčastňuje.
  Poskytujeme informácie do informačného mesačníka MIKULÁŠ, na web stránku mesta, tlačovým, rozhlasovým a televíznym médiám.