• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Podnikanie - obchod a cestovný ruch | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Podnikanie - obchod a cestovný ruch

  Podnikanie - obchod a cestovný ruch

  PODNIKANIE – OBCHOD A CESTOVNÝ RUCH
  Centrum služieb občanov na MsÚ vychádza v ústrety aj podnikateľským subjektom na území mesta Liptovský Mikuláš. Získate tu základné informácie súvisiace s prevádzkami obchodu a služieb a prevádzkami poskytujúcimi ubytovacie služby. Nájde tu formuláre potrebné  pre registráciu novej prevádzky, na vykonanie zmeny prevádzkového času, zmeny sídla spoločnosti, zmenu prevádzkovateľa, ale aj na zrušenie prevádzky.
  Potrebné doklady:
  - živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
  - list vlastníctva alebo platná nájomná zmluva
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  - VZN č. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš