Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Podnikanie - obchod a cestovný ruch

Podnikanie - obchod a cestovný ruch

PODNIKANIE – OBCHOD A CESTOVNÝ RUCH
Centrum služieb občanov na MsÚ vychádza v ústrety aj podnikateľským subjektom na území mesta Liptovský Mikuláš. Získate tu základné informácie súvisiace s prevádzkami obchodu a služieb a prevádzkami poskytujúcimi ubytovacie služby. Nájde tu formuláre potrebné  pre registráciu novej prevádzky, na vykonanie zmeny prevádzkového času, zmeny sídla spoločnosti, zmenu prevádzkovateľa, ale aj na zrušenie prevádzky.
Potrebné doklady:
- živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
- list vlastníctva alebo platná nájomná zmluva
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- VZN č. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš