Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Matrika

MatrikaVyberte zo zoznamu:

Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
 • Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
 • Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu
 • Zápis narodenia do matriky
 • Zápis úmrtia do matriky
 • Uzavretie manželstva
 • Uvítania dieťaťa do života
 • Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš
 • Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým
 • Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa
 • Vedenie osobitnej matriky
 • Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • Zmena mena alebo zmena priezviska
 • Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva
Vybrať

Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov je možné podať priamo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši alebo na matriku. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu, alebo pasu, u cudzinca z predloženého cestovného dokladu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru. Žiadosť o výpis, alebo odpis z registra trestov môže podať len osoba, ktorej sa to týka, resp. notárom splnomocnená osoba.
 Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Žiadosť o výpis z registra trestov (tlačivo)
Vybavuje:   Matričný úrad v Klientskom centre
Doba vybavenia:  - vypísanie žiadosti na počkanie
- doručenie výpisu či odpisu žiadateľovi – do cca 2 týždňov
Poplatok:  - 2,00 € - za overenie správnosti údajov uvedených na žiadosti
- kolok v hodnote 4 € nalepený na predpísanom mieste žiadosti
Poplatok 2,00 € sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ, kolok v hodnote 4 € si prinesie klient.
Prílohy:    
Žiadosť o výpis z registra trestov - vzor
Žiadosť o odpis z registra trestov - vzor
Tlačivá slúžia len ako vzor, pri návšteve matričného úradu v Klientskom centre dostanete originálne tlačivo, ktoré treba vyplniť, nalepiť kolok a podať.
 Prílohy
1. Žiadosť o výpis z registra trestov
2. Žiadosť o odpis z registra trestov


 Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Almanová Miroslava KC 174 miroslava.almanova@mikulas.sk
2. Almanová Dana KC - matrika 266, 176 dana.almanova@mikulas.sk
3. Mgr. Hlaučová Mariana KC - matrika 266, 176 mariana.hlaucova@mikulas.sk