Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Kontakty na zamestnancov MsÚ

Kontakty na zamestnancov MsÚ

číslo na MsÚ v Lipt. Mikuláši je tel. 044 / 5565 ... a príslušná klapka pracovníka (občiansky servis), ktorého chcete kontaktovať.
V prípade, že chcete volať cez spojovateľku, voľte klapku 111.Vyberte:

 • Útvar hlavného architekta
 • Útvar manažmentu, vnútorného auditu a kontroly
 • Hlavný kontrolór
 • Kancelária vedenia mesta
 • Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku
 • Odbor dopravy a životného prostredia
 • Odbor finančný
 • Odbor právny
 • Odbor sociálny
 • Odbor výstavby
 • Odbor vnútornej správy
 • Odbor školstva
 • Oddelenie informatiky
 • Oddelenie marketingu a podnikania
 • Oddelenie mládeže, športu a kultúry
 • Oddelenie projektového manažmentu
 • Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
 • Prednosta Mestského úradu
Vybrať

Kancelária vedenia mesta

Kancelária, vedúca kancelárie: Mgr. Mitrengová Lenka

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Boďová Andrea 302 213 andrea.bodova@mikulas.sk
2. Mgr. Chovancová Júlia 702 265 julia.chovancova@mikulas.sk
3. Ing. Chromeková Dana 301 207 dana.chromekova@mikulas.sk
4. Mgr. Filip Jozef 315 208 jozef.filip@mikulas.sk
5. Mgr. Mitrengová Lenka 315 201 lenka.mitrengova@mikulas.sk
6. Ing. Papajová Barbora 315 206 barbora.papajova@mikulas.sk
7. Ing. Sokolský Ján 303 202 jan.sokolsky@mikulas.sk
8. Mgr. Čapčíková Viktória 312 222 viktoria.capcikova@mikulas.sk

Odbor právny

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. JUDr. Lakotová Soňa 204 241 sona.lakotova@mikulas.sk
2. JUDr. Maďarová Tamara 203 240 tamara.madarova@mikulas.sk
3. Mgr. Mlynarčíková Andrea 204 241 andrea.mlynarcikova@mikulas.sk
4. Mgr. Popročová Eva 206 246 eva.poprocova@mikulas.sk
5. Mgr. Stanková Paula 206 242 paula.stankova@mikulas.sk
6. Ing. Todáková Renáta 205 243 renata.todakova@mikulas.sk

Odbor finančný

Odbor, vedúca odboru: PhDr. Jašková Marcela

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Danišová Denisa 213 281 denisa.danisova@mikulas.sk
2. Diačiková Magdaléna 21 289 magdalena.diacikova@mikulas.sk
3. Mgr. Hlaučová Mariana CSOM 175 mariana.hlaucova@mikulas.sk
4. PhDr. Jašková Marcela 215 280 marcela.jaskova@mikulas.sk
5. Mgr. Kráľ Martin 216 216 martin.kral@mikulas.sk
6. Kubáňová Anna 21 289 anna.kubanova@mikulas.sk
7. Kubovčíková Ľubica 213 282 lubica.kubovcikova@mikulas.sk
8. Litvová Viera 217 291 viera.litvova@mikulas.sk
9. Ing. Majerčík Michal 213 294 michal.majercik@mikulas.sk
10. Ing. Makovická Anežka 24 284 anezka.makovicka@mikulas.sk
11. Medľová Martina 216 292 martina.medlova@mikulas.sk
12. Ing. Miturová Lenka 217 244 lenka.miturova@mikulas.sk
13. Moravčíková Anna 213 282 anna.moravcikova@mikulas.sk
14. Nudzíková Erika 23 285 erika.nudzikova@mikulas.sk
15. Piatková Hana 22 288 hana.piatkova@mikulas.sk
16. Profantová Lenka 214 287 lenka.profantova@mikulas.sk
17. Salvová Janka 23 293 jana.salvova@mikulas.sk
18. Ing. Triznová Michaela 211 283 michaela.triznova@mikulas.sk
19. Bc. Valentová Barbora 211 283 barbora.valentova@mikulas.sk
20. Vyšná Zuzana 22 323 zuzana.vysna@mikulas.sk
21. Záborská Anna 23 286 anna.zaborska@mikulas.sk
22. Švecová Eva 217 291 eva.svecova@mikulas.sk

Odbor výstavby

Odbor, vedúci odboru: Ing. arch. Petran Matej

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Brtáň Ivan 105 303 ivan.brtan@mikulas.sk
2. Ing. Letavajová Anna 105 301 anna.letavajova@mikulas.sk
3. Mgr. Pavkovčeková Marcela 404 448 marcela.pavkovcekova@mikulas.sk
4. Ing. arch. Petran Matej 103 300 matej.petran@mikulas.sk
5. Ing. Smolíková Tatiana 104 302 tatiana.smolikova@mikulas.sk

Odbor dopravy a životného prostredia

Odbor, vedúci odboru: Ing. Lengyel Gabriel

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Garaj Miroslav 102 381 miroslav.garaj@mikulas.sk
2. Ing. Jurečková Lenka 111 351 lenka.jureckova@mikulas.sk
3. Ing. Lengyel Gabriel 101 380 gabriel.lengyel@mikulas.sk
4. RNDr. Lošonská Mária 113 350 maria.losonska@mikulas.sk
5. Ing. Smitka Róbert 111 351 robert.smitka@mikulas.sk
6. Bc. Vozárik Marián 102 382 marian.vozarik@mikulas.sk

Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

Odbor, vedúca odboru: Ing. Šuveríková Katarína

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Borsík Tomáš 803 344 tomas.borsik@mikulas.sk
2. Ing. Dudová Michaela 805 341 michaela.dudova@mikulas.sk
3. Gettová Marta 809 343 marta.gettova@mikulas.sk
4. Ing. Glončáková Zuzana 804 345 zuzana.gloncakova@mikulas.sk
5. Ing. Gondová Andrea 810 347 andrea.gondova@mikulas.sk
6. Ing. Havalcová Svetlana 804 345 svetlana.havalcova@mikulas.sk
7. Mgr. Kašák Miroslav 802 346 miroslav.kasak@mikulas.sk
8. Ing. Kordošová Stanislava 806 342 stanislava.kordosova@mikulas.sk
9. Ing. Michalková Andrea 810 347 andrea.michalkova@mikulas.sk
10. Mrázová Eva 805 341 eva.mrazova@mikulas.sk
11. Mgr. Mudriková Alena 811 348 alena.mudrikova@mikulas.sk
12. Ing. Vargová Jana 803 344 jana.vargova@mikulas.sk
13. Vrlíková Viera 809 343 viera.vrlikova@mikulas.sk
14. Ing. Šuveríková Katarína 807 340 katarina.suverikova@mikulas.sk

Odbor sociálny

Odbor, vedúca odboru: Mgr. Sabaková Erika

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Bániková Veronika 26 324 veronika.banikova@mikulas.sk
2. Mgr. Hanzlík Michal 25 322 michal.hanzlik@mikulas.sk
3. Mgr. Hromádková Valéria 27 321 valeria.hromadkova@mikulas.sk
4. Mgr. Majerová Antónia 27 321 antonia.majerova@mikulas.sk
5. Mgr. Mrázová Martina 25 322 martina.mrazova@mikulas.sk
6. Mgr. Sabaková Erika 101 320 erika.sabakova@mikulas.sk

Odbor školstva

Odbor, vedúca odboru: PaedDr. Gerbocová Marta

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Bellová Dana 115 363 dana.bellova@mikulas.sk
2. Borsíková Gabriela 114 362 gabriela.borsikova@mikulas.sk
3. Mgr. Drenková Lívia 116 360 livia.drenkova@mikulas.sk
4. PaedDr. Gerbocová Marta 117 361 marta.gerbocova@mikulas.sk
5. PhDr. Magerčiaková Oľga 116 360 olga.magerciakova@mikulas.sk
6. Šuňová Tatiana 115 363 tatiana.sunova@mikulas.sk

Odbor vnútornej správy

Odbor, vedúci odboru: Mgr. Kudláček Jaromír

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Almanová Miroslava CSOM 174 miroslava.almanova@mikulas.sk
2. Almanová Dana CSOM - matrika 266, 176 dana.almanova@mikulas.sk
3. Bosíková Eleonóra CSOM 173 norika.bosikova@mikulas.sk
4. Mgr. Chebeňová Alena 108 269 alena.chebenova@mikulas.sk
5. Ferková Erika CSOM 171 erika.ferkova@mikulas.sk
6. Mgr. Karašinský Ján 108 204 jan.karasinsky@mikulas.sk
7. Ing. Klobušiak Ľubomír 405 268 lubomir.klobusiak@mikulas.sk
8. Ing. Kováčová Andrea CSOM 172 andrea.kovacova@mikulas.sk
9. Kralčiak Milan údržba 162, 163
10. Mgr. Kudláček Jaromír 106 267 jaromir.kudlacek@mikulas.sk
11. Kupková Katarína podateľňa 111, 112 katarina.kupkova@mikulas.sk
12. Michalička Vladimír údržba 162, 163
13. Molnárová Eva 107 264 eva.molnarova@mikulas.sk
14. Paška Juraj garáž 161
15. Smitková Eva podateľňa 111, 112 eva.smitkova@mikulas.sk
16. Šimčeková Emília CSOM 174 emilia.simcekova@mikulas.sk
17. Žuffová Daniela CSOM - matrika 266, 176 daniela.zuffova@mikulas.sk

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór: Mgr. Alušic Martin

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Alušic Martin 701 210 martin.alusic@mikulas.sk

Oddelenie marketingu a podnikania

Oddelenie, vedúca oddelenia: Ing. Višňovská Soňa

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Ilavská Linda 209 221 linda.ilavska@mikulas.sk
2. Ing. Višňovská Soňa 210 220 sona.visnovska@mikulas.sk

Prednosta Mestského úradu

Prednosta úradu: PhDr. Lavrík Michal

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Lavrík Michal 313 203 michal.lavrik@mikulas.sk

Oddelenie projektového manažmentu

Oddelenie, vedúca oddelenia: Ing. Kormaníková Jana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Mgr. Dzurošková Martina 207 232 martina.dzuroskova@mikulas.sk
2. Ing. Hrnčiar Slavomír 207 231 slavomir.hrnciar@mikulas.sk
3. Ing. Kormaníková Jana 208 230 jana.kormanikova@mikulas.sk
4. Ing. Lencsésová Lenka 207 231 lenka.lencsesova@mikulas.sk

Útvar hlavného architekta

Oddelenie, špecialista: Ing.arch. Bachtíková Tatiana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing.arch. Bachtíková Tatiana 112 215 tatiana.bachtikova@mikulas.sk

Oddelenie informatiky

Oddelenie, vedúci oddelenia: Ing. Močarník Dušan

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Berník Miroslav 420 261 miroslav.bernik@mikulas.sk
2. Ing. Močarník Dušan 421 169 dusan.mocarnik@mikulas.sk
3. Ing. Veselovský Peter 420 262 peter.veselovsky@mikulas.sk

Oddelenie mládeže, športu a kultúry

Oddelenie, vedúca oddelenia: PhDr. Guráňová Dana

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. PhDr. Guráňová Dana 406 223 dana.guranova@mikulas.sk
2. Mgr. Ivanová Simona 406 236 simona.ivanova@mikulas.sk
3. Mgr. Majerčíková Veronika 406 237 veronika.majercikova@mikulas.sk

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Oddelenie, vedúci oddelenia: Bc. Kandera Ľubomír

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Ing. Jančoková Marta Okresný úrad 4328051 marta.jancokova@mikulas.sk
2. Bc. Kandera Ľubomír 703 420 lubomir.kandera@mikulas.sk
3. Ing. Kordošová Zuzana 705 444 zuzana.kordosova@mikulas.sk
4. Lisý Vladimír Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 vladimir.lisy@mikulas.sk
5. Nemec Ján Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 jan.nemec@mikulas.sk
6. Slafkovská Božena 705 442 bozena.slafkovska@mikulas.sk
7. Stankovianska Eva 705 444 eva.stankovianska@mikulas.sk
8. Zaťkovič Peter Ubytovňa, ul.Štefánikova 5621192 peter.zatkovic@mikulas.sk
9. Mgr. Zaťkovičová Janka 705 445 janka.zatkovicova@mikulas.sk

Útvar manažmentu, vnútorného auditu a kontroly

Útvar, vedúca útvaru: Ing. Gutraiová Marta

Zamestnanci Kancelária Klapka Email
1. Bc. Agnet Tomáš 303 202 tomas.agnet@mikulas.sk
2. Ing. Gutraiová Marta 402 447 marta.gutraiova@mikulas.sk
3. Ing. Hudecová Eva 402 446 eva.hudecova@mikulas.sk
4. Ing. Košík Ivan 402 212 ivan.kosik@mikulas.sk
5. Mgr. Nemcová Romana 302 214 romana.nemcova@mikulas.sk