• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Bývanie | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Bývanie

  Bývanie

  

  Vyberte zo zoznamu:

  Evidencia žiadostí o pridelenie bytu
  • Evidencia žiadostí o pridelenie bytu
  • Poskytnutie ubytovania v ubytovni vo vlastníctve mesta
  • Informácia o výške dlžnej sumy za prevod bytu
  Vybrať

  Evidencia žiadostí o pridelenie bytu

  Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o pridelenie bytu
  -- tlačivo
  -- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  -- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
   Prílohy
  1. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  


   Zamestnanci Kancelária Klapka Email
  1. Mgr. Hromádková Valéria 27 321 valeria.hromadkova@mikulas.sk
  2. Mgr. Majerová Antónia 27 321 antonia.majerova@mikulas.sk