Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV - 42. ROČNÍK

10 Január 2024
30 Apríl 2024

KRÍDLA IVANA LAUČÍKA - LITERÁRNA SÚŤAŽ ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV - 42. ROČNÍK

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého     Ostatné podujatia (Nezaradené podujatia)

Štúrova 56     PRIDAŤ DO KALENDÁRA


Vyhlásenie literárnej súťaže začínajúcich autorov

Vyhlásenie literárnej súťaže začínajúcich autorov, zber súťažných príspevkov.
  • Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia, próza.
  • Súťažné príspevky musia byť pôvodné a dosiaľ verejne nepublikované. Súťažné práce by nemali byť do termínu uzávierky ocenené v inej literárnej súťaži.
  • Poslaním súťaže je odovzdať začínajúcim autorom spätnú väzbu na ich literárnu tvorbu. KIL nemajú zámer potvrdzovať literárne ambície laureátov predchádzajúcich ročníkov Krídel Ivana Laučíka. Do súťaže by sa preto nemali zapojiť autori, ktorí už dva a viackrát v uplynulých 5 rokoch získali niektoré z ocenení.
  • V jednotlivých kategóriách je potrebné zaslať 3-5 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary (spolu maximálne 5 normostrán, t. j. 9000 znakov). Súťažné príspevky zašlite ako dokument wordu (.doc, .docx, nie PDF a i.). Použite font písma Times New Roman, veľkosť 12 a riadkovanie 1. Názov dokumentu bude vyzerať nasledovne kategória_priezvisko_meno.
  • Súťažné práce pošlite e-mailom na adresu súťaže kridla.i.laucika@gmail.com najneskôr        do 30. apríla 2024. Súťaž je anonymná. V tele e-mailu uveďte svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt. Účastník súťaže musí dovŕšiť 15 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.
  • Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Počet cien a čestných uznaní určí porota, ktorá si zároveň vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. Výsledky súťaže a mená ocenených autorov zverejníme na webovej stránke knižnice a facebookovom profile Krídla Ivana Laučíka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v Liptovskej knižnici GFB 4. júla, pri príležitosti 80. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia básnika Ivana Laučíka.
  • Zaslaním súťažných prác nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zároveň súhlasíte s publikovaním ukážok najlepších prác v almanachu Výhonky, na facebookovej stránke Krídla Ivana Laučíka, prípadne v iných dokumentoch a na sociálnych sieťach.


Ďaľšie informácie: https://kniznicagfb.sk/kridla-ivana-laucika-42-rocnik-literarnej-sutaze-zacinajucich-autorov/

Vstupné: Bezplatné

Naspäť na podujatia