Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

JARNý SALóN

19 Apríl 2021
16 Máj 2021

JARNý SALóN

Liptovské kultúrne stredisko     Výstava (Kultúrne podujatia)

Synagóga     objednať vopred


Regionálna súťaž a výstava neprofesionálneho výtvarného umenia.

V nedeľu 28. marca 2021 sa vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši konal výber a hodnotenie diel Výtvarného spektra, ktorého regionálne kolo pod názvom Jarný salón organizuje už 32. ročník Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja. Jarný salón je regionálna postupová súťaž, neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Každoročne sa v rámci tejto súťaže prezentujú liptovskí výtvarníci so svoju najnovšou tvorbou.

Odborná porota v zložení Prof. Jaroslav Uhel, ArtD. - predseda poroty, PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD a Mgr. art.  Roman Rembovský, ArtD.  posudzovala 108 prác od 34 autorov. Diela, ktoré získali ceny a čestné uznania postupujú na krajské kolo súťaže do Turzovky.

Konkrétny obsah alebo posolstvo?
Umenie sprostredkuje to, čo je nevysloviteľné; preto snaha sprostredkovať ho slovami vyzerá ako hlúposť.
Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 – 1832 
Umenie je forma spoločenského vedomia, to znamená, že amatérske výtvarné umenie má vplyv na spoločenské vedomie. A to je jeho najdôležitejšia funkcia. Aj v tomto ročníku som mal pocit, že sa o to snažíte. Aj približujete. Rôznym tempom. Niektorí.... a nielen obrazotvorne. Vytrvalo svoje prezentácie vedome viažete na nejaký konkrétny obsah, ba naopak rigorózne sa usilujete, aby boli otvorené čo najjednoduchšej škále interpretácií, aby si divák pri pohľade na ne bez problémov vytváral asociácie imaginatívnej a symbolickej dispozície. Aby to bolo pekné. Chápeme to ako problém identity. Na šťastie iba u niektorých. Príjemné bolo zistenie, že pri dominancii maľby bol zaznamenaný prinášajúci záujem autorov v oblasti analytických aspektov maľby, o podklad, textúru, vrstvenie farby, o hodnoty farby ako média. Nechýbalo subjektívne expresívne gesto, nechýbalo tvaroslovie znakov, ktoré sa v mnohých prípadoch stali podnetom k skúmaniu vzťahov. Pri hodnotení porota uprednostňovala motivujúce kritériá pred hodnotením odraďujúcim a nemotivujúcim. Pracovala profesionálne, zodpovedne tak, aby o výbere ocenených nikto nepochyboval, aby nikto zo zúčastnených nemal pocit, že je „mimo“ jej záujem. Porota sa presvedčila, že táto súťaž môže významne obohatiť amatérsku umeleckú tvorbu, zviditeľniť jej dôležitosť v regióne Liptova. Napriek uvedenému by bolo veľmi dobre, keby v podstate vo všetkých výtvarných kompozíciách bolo u autorov lepšie odčítavanie inej reči maľby, inej reči kresby aj priestoru. Dovolím si preto parafrázovať myšlienku, že som presvedčený o tom, žeby bolo veľmi zaujímavým experimentom vypnúť internet na štyri – šesť rokov a pozorovať, aké umenie by vznikalo... či?
Toto nie je reflexia sociologického poznania amatérskej tvorby v Liptove. Ale napriek tomu: nepotrebujeme iba jesť, niekde bývať, o niekoho sa starať. Umenie sú dlane zúfalo držiace život, ktorý nám preteká pomedzi prsty spolu s kryštálikmi šťastia, ktorého je vždy málo. Človek je viac ako telo. Mnohí medzi nami žijú akoby neúplný život. Mnohí z vás sa snažia túto neúplnosť zmeniť. Každý podľa svojho. Dotýkate sa nielen našich duší, ktorých súčasťou je umelecké cítenie, ale tiež aj oblasti duchovných hodnôt. Život je túžba po slobode prejavu svojej osobnosti, v ktorej sa skrýva množstvo driemajúcich umeleckých vlôh. Oceňujeme tých z vás, ktorí sa neutiekajú k opisnosti a k dokazovaniu si technického, rutinného zvládnutia motívu. Oceňujeme tvorivú cestu mnohých z vás, ktorí sa hlbšie zamýšľali nad zmyslom vlastnej umeleckej tvorby v širšom kultúrno-duchovnom i užšom, umeleckom kontexte. Moje slová vďaky patria tým, ktorí to dokázali.
Prof. Jaroslav Uhel, ArtD.
v Palúdzke 30.03.2021
VÝSLEDKY SÚŤAŽE:
Ceny bez určenia poradia:
I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov
A. kategória: maľba - cena neudelená

Čestné uznanie:
LENKA KÚTNIKOVÁ, Ružomberok NA HORIZONTE

Čestné uznanie:
PATRÍCIA RUSNÁKOVÁ, Ružomberok SVET ZDOLA

II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov
A. kategória: maľba
Cena za kolekciu:
DENIS BRNOLIAK, Liptovské Sliače
LICKING YOUR IMAGINATION, GET OUT, SELF EATER

Cena:
JUDITA FEŇVEŠOVÁ, Liptovský Hrádok VOĽNOSŤ A VÄZENIE

Cena:
ĽUBOMÍR HAJDUČÍK, Nižné Ružbachy ZÁHRADA

Čestné uznanie:
BARBORA LORMANOVÁ, Liptovský Mikuláš
IĽANOVSKÁ DOLINA I.,  IĽANOVSKÁ DOLINA II.

Čestné uznanie:
MARIANA PETRÍKOVÁ, Liptovský Mikuláš MYTHICAL FLOWERS

Čestné uznanie:
IRINA SLANINKOVÁ, Liptovský Mikuláš
SVETLO I., SVETLO II., SVETLO III.

Čestné uznanie za kolekciu:
PATRÍCIA SLOSIAR, Liptovský Mikuláš DEŇ PRI MORI, JA

Čestné uznanie za kolekciu:
ĽUBICA ULIČNÁ, Liptovský Peter PRI VODE, PRI PRAMENI

B. kategória: kresba a grafika
Cena:
ŠTEFAN PACKA, Liptovský Mikuláš
SIGNÁLY Z VESMÍRU, V ATELIÉRI, NA VÝSTAVE

Cena za kolekciu varianty:
MARIANA PETRÍKOVÁ, Liptovský Mikuláš
VARIÁCIE I., VARIÁCIE II., VARIÁCIE III.

Čestné uznanie:
GABRIELA GREŠOVÁ, Liptovský Mikuláš
KEĎ DÁŽĎ PREHLUŠÍ SLZY..., DÝCHAJ MA...

Čestné uznanie:
EVA HRBKOVÁ, Liptovský Mikuláš KÝM VÝJDE SLNKO I., KÝM VÝJDE SLNKO II.

Čestné uznanie:
REGINA LOVIŠKOVÁ, Likavka MLADÁ KRÁSA, STARÁ KRÁSA

Čestné uznanie:
MÁRIA RUSEKOVÁ, Liptovský Hrádok ŠAMANKA, STREČING

C. kategória: priestorová tvorba - cena neudelená

Čestné uznanie:
GABRIELA GREŠOVÁ, Liptovský Mikuláš FAŠIANGY

Čestné uznanie:
MILAN MIKOLÁŠ, Liptovský Peter MŔTVY STROM

III. bez rozlíšenia veku
D. kategória: insitná tvorba
Cena za kolekciu:
ANDREA JÁRMAYOVÁ, Liptovský Mikuláš
DOBA RÚŠKOVÁ, KTO NÁS ZACHRÁNI?, ...A PREDSA SA POTOPILA, TAJOMSTVÁ JASKYNE

Čestné uznanie:
ROBERT KAČANEK, Stará Ľubovňa
RYBÁRI NA RABE, KTO SOM?, OSTROV POKLADOV

E. kategória: digitálna tvorba
Cena:
ADELA SMOLKOVÁ, Ružomberok HMYZ

Čestné uznanie:
KAROL ŠMIHULA, Liptovský Mikuláš PROMISE, HOPE

Ocenené diela a čestné uznania postupujú na krajskú súťaž neprofesionálneho výtvarného umenia VÝTVARNÉ SPEKTRUM do Turzovky.

Gabriela Kováčová
odborný metodik pre výtvarníctvo, ľudové remeslá a voľnočasové aktivity
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950
www.lks.sk
e-mail: osvetalm@vuczilina.sk


Ďaľšie informácie: http://www.lks.sk/

Vstupné: Dospelí: 2€ Deti: 1€

Naspäť na podujatia