Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Návštevník   /   KALENDÁR PODUJATÍ

J.A., ALEXY

19 Apríl 2023
02 September 2023

J.A., ALEXY

Liptovská galéria P.M.Bohúňa     Výstava (Kultúrne podujatia)

Liptovská galéria P. M. Bohúňa     Ut-So: 10:00 - 17:00     PRIDAŤ DO KALENDÁRA


Výstava pripravená ako pocta Jankovi Alexymu, jej súčasťou sú diela aj iných autorov.

Kolektívna výstava popredných autorov všetkých generácií a umeleckých médií koncipovaná ako pocta Jankovi Alexymu (1894-1970), maliarovi a aktivistovi (o.i. zakladateľovi Liptovskej galérie P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši).
Za vznikom tejto výstavy stojí otázka, aký odkaz nám do dneška zanecháva slovenská moderna a jej konkrétni predstavitelia. V našom prípade ide o osobnosť Janka Alexyho (1894-1970), rodáka z Liptovského Mikuláša a jedného zo zakladateľov našej galérie v roku 1955. Pýtame sa na odkaz nie komerčný, ani poučkový - ale reálny a hmatateľný. Oslovili sme viac ako dvadsať aktívnych umelcov mnohých generácií, od tridsiatnikov až po deväťdesiatnikov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach vizuálnej tvorby a tiež na rôznych miestach Slovenska. V absolútnej miere mali k vytvoreniu diela voľnú ruku - mohlo ísť o poctu aj kritiku, parafrázu aj citáciu, pripomienku, či dokonca spomienku, alebo len voľnú asociáciu. Akceptovali sme aj staršie práce, pokiaľ ich príslušný autor nominoval.
Výstava teda pozostáva z nových diel, a tiež zo špecificky radenej koláže tvorby Janka Alexyho, umiestnenej v samostatnej sekcii Veľkej sály. Nejde o Alexyho retrospektívu, ani o prísny výber jeho ťažiskových malieb, ale o prehľad, rez celou šírkou jeho tvorivej škály v chronologickom radení. Ukazuje jeho hľadania, návraty a nové hľadania, konkrétne tematické či štýlové snahy a narácie, ktoré v mnohom dokladajú nielen umeleckú, ale tiež obrodeneckú podstatu jeho osobnosti.
V Alexyho zornom poli sa nachádzal nielen obraz, ale tiež umelecká kritika, literárna a pedagogická práca, ako aj všeobecne známa organizačná činnosť. Predznamenal tým v mnohom práve dnešné stratégie na našej kultúrnej scéne, ktorej dôležitým segmentom je individuálny a kolektívny umelecký aktivizmus. Ukazuje sa, že slovenská prvorepubliková moderna, ktorej svoju pozornosť venuje čoraz menej odborníkov, má v sebe obrovský potenciál. Je lepšie vnímať ju nie ako oneskorenú odozvu parížskych štýlov 19. storočia, ale ako predzvesť toho, čo ešte len malo a má nastať.
 
Kurátor výstavy: Richard Gregor
Vystavujúci umelci: Janko Alexy, Štefan Balázs, Mária Balážová, Anton Čierny, Lucia Dovičáková, Pavlína Fichta Čierna, Květa Fulierová, Juraj Kollár, Mira Kubáňová, Ján Kudlička, Stano Masár, Matúš Maťátko, Kristián Németh, Aliz*a Orlan, Martin Piaček, Rasťo Podoba, Veronika Rónaiová, Peter Rónai, Jarmila Sabová Džuppová, Dorota Sadovská, Ivana Šáteková, Olja Triaška Stefanović, Ján Triaška, Vladislav Zabel
Trvanie výstavy: 19.4. - 26.8.2023 (výstava je predĺžená do 2.9.2023)
Vernisáž výstavy: 18.4.2023 o 16:30 hod. v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Ďaľšie informácie: http://www.galerialm.sk

Vstupné: Dospelí: 5€ Deti: 2,50€

Naspäť na podujatia