Liptovský Mikuáš
  Home   /   Visitor   /   TRIP PLANNING

Kostol sv. Petra z Alkantary

Kostol sv. Petra z Alkantary je unikátom gotického staviteľstva na Slovensku.

Kláštorná ulica 123, mestská časť Okoličné
Kostol patrí pod správu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, M. Linčovského 123/2A, Tel.: +421 915 171 888
http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png  
1.7. - 31.8. Turistické prehliadky kostola: Ut-Pi: 10.00-12.00, 14.00-17.00 a So-Ne: 14.00-17.00
Celoročne prístupný počas Svätých omší: Po-So: 18.00, Ne: 7.00, 9.00, 11.00 
Vstupné: dobrovoľné, príspevkom podporíte obnovu sakrálnej pamiatky. 

Kláštorný kostol sv. Petra z Alkantary je najväčšou sakrálnou stavbou Liptova a zároveň unikátom gotického staviteľstva na Slovensku. Vybudovaný bol na brehu rieky Váh v mestskej časti Okoličné, ktoré bolo kedysi samostatnou obcou vo vlastníctve zemianskeho rodu Okoličianskych. Pravdepodobne tento rod s materiálnou podporou okolitých šľachtických rodov založil kláštorný komplex okolo r. 1476 na mieste pôvodného gotického kostolíka sv. Kozmu a Damiána. Kláštorný kostol bol (aj vďaka donátorským aktivitám liptovského župana Matúša z Čečejoviec) dokončený hneď začiatkom 16. storočia. Zasvätili ho Panne Márii Kráľovnej anjelov a priľahlý kláštor slúžil františkánom – observantom, nasledovníkom sv. Františka z Assisi. Po nútenom odchode františkánov z Okoličného r. 1571 prevzali kláštor evanjelici. Františkáni sa sem vrátili po viac ako 130 rokoch vďaka nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Mattyasovszkému, ktorý nechal kostol opraviť a postaviť pri ňom nový barokový kláštor. Vtedy dostal aj nové patrocínium – sv. Petra z Alkantary. 77 rokov po rozsiahlej rekonštrukcii kostol zasiahla obrovská povodeň v roku 1813 a vyžiadala si ďalšie opravy. Rany po 2. svetovej vojne boli odstránené až r. 1952. Po rozsiahlej obnove v r. 2009 – 2022 a komplexnom reštaurovaní interiéru sa kostol opäť zaskvel vo svojej neskorostredovekej nádhere. Dnes je sídlom Rímskokatolíckej farnosti a priľahlý kláštor Panny Márie Kráľovnej anjelov slúži farnosti a Komunite Blahoslavenstiev.

► Bližšie informácie k turistickej prehliadke interiéru kostola vrátane audiosprievodcov.

Zelená plocha/záhrada Sakrálna pamiatka Parkovisko Bezbarierový prístup Audiosprievodca Architektonická pamiatka
string(2) "sk"

Vyberte možnosť:

Všetky
 • Leto
 • Zima
 • Nepriaznivé počasie
Všetky
 • Rodiny s deťmi
 • Žiaci a študenti
 • Športovci
 • Seniori
Všetky
 • So sprievodcom
 • Online
 • Múzeá/Galérie/Pamiatky
 • Dobrodružstvo/Fun/Adrenalín
 • Turistika a cykloturistika
 • Vodné športy
 • Iné športy
 • Wellness a relax
Nastaviť