Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

Mikulášske leto
Mikulášske leto
 • Oslavy SNP
  Oslavy SNP
  KALENDÁR PODUJATÍ
  KALENDÁR PODUJATÍ
 • Komunitný plán sociálnych služieb
  Komunitný plán sociálnych služieb
  Letné kino
  Letné kino
 • Výstava MOSTY 1991 - 2016
  Výstava MOSTY 1991 - 2016
  Synagóga, 15.8. - 15.9.2016
  Cithara sanctorum
  Cithara sanctorum
 • Švabkafest
  Švabkafest
  Letné kino
  Letné kino
Cesty v meste opravujú tryskovou metódou

Cesty v meste opravujú tryskovou metódou

24.08.2016 V meste začali opravovať miestne komunikácie tryskovou metódou. "Postupne opravíme Družstevnú, Priemyselnú, Pltnícku, Tranovského, Socháňovu a Bjornsonovu," priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice ...
Mesto získalo ďalšie externé zdroje na vybudovanie podzemných kontajnerov

Mesto získalo ďalšie externé zdroje na vybudovanie podzemných kontajnerov

22.08.2016 Mesto získalo ďalšie externé zdroje vo výške 47-tisíc eur. Peniaze sú určené na realizáciu projektu podzemných kontajnerov ...
Odstraňujeme čierne skládky, na ich ďalšiu likvidáciu žiadame o externé financie

Odstraňujeme čierne skládky, na ich ďalšiu likvidáciu žiadame o externé financie

19.08.2016 Pracovníci Verejnoprospešných služieb v tomto týždni odstránili skládku za Jánošíkovým väzením v Palúdzke. Mesto sa tak postupne zbavilo 40 čiernych skládok ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 10:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Námestie osloboditeľov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. ...

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321 - ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o uložení zásielok

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ Stanislav MURGOŠ; 6/ René NOVOTNÝ; 7/ Ján OBERT; 8/ Marek STROMKO; 9/ Ladislav JANČEK; 10/ Rudolf STANO; 11/ Michal JUZEL; 12/ Miroslav HOLDOŠ a 13/ Ivana BALÁŽOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra. ...

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 13:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Námestie osloboditeľov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. ...

Oznámenie Slovenskej pošty

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Miroslava Lukášika, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš...

Oznámenie Slovenskej pošty

Oznámenie slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Erika Jančeka, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš...

Dražobná vyhláška

Dražba nehnuteľnosti v k.ú. Okoličné vlastníka Mgr. Miroslava Černého konanej dňa 22.9.2016 o 11,00 hod. na Exekútorskom úrade v Michalovciach...

Zámer mesta Liptovský MIkuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-E 5643/2 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita Háj Nicovo). ...

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Jánošíkovo nábrežie - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. ...

Podujatia

Mikulášske leto
Mikulášske leto
Letné kino
Letné kino
KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Komunitný plán sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
REZERVÁCIA UBYTOVANIA