Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Divadelný festival
  Divadelný festival
  IVANA STODOLU
Leto v mestskom múzeu lámalo rekordy návštevnosti

Leto v mestskom múzeu lámalo rekordy návštevnosti

27.09.2016 Múzeum Janka Kráľa má za sebou mimoriadne úspešnú letnú sezónu. „Podstatný nárast návštevnosti má na svedomí určite i globálna situácia, keď sa mnoho Slovákov rozhodlo uprednostniť pred potenciálnymi hrozbami v zahraničí strávenie dovolenky vo svojej vlasti a objavovať prírodné a historické krásy Slovenska," vysvetlil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Riaditeľ múzea jeho slová podporil a vyjadril dôveru, že k pozitívnym číslam prispeli aj aktivity múzea na spestrenie a oživenie hlavnej expozície ...
Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

27.09.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce v roku 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry ...
Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie

Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie

26.09.2016 Zelená vlna je už v Liptovskom Mikuláši realitou. Autom prejdete plynulo celý úsek cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po križovatku pred Hypernovou ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321, ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš. ...

Leto v mestskom múzeu lámalo rekordy návštevnosti

Múzeum Janka Kráľa má za sebou mimoriadne úspešnú letnú sezónu. „Podstatný nárast návštevnosti má na svedomí určite i globálna situácia, keď sa mnoho Slovákov rozhodlo uprednostniť pred potenciálnymi hrozbami v zahraničí strávenie dovolenky vo svojej vlasti a objavovať prírodné a historické krásy Slovenska," vysvetlil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Riaditeľ múzea jeho slová podporil a vyjadril dôveru, že k pozitívnym číslam prispeli aj aktivity múzea na spestrenie a oživenie hlavnej expozície. "Návštevníci sa radi zvečnili pod arkádami pri fotostene so zbojníckym motívom, vábili ich tóny verklíka. Ihneď sa osvedčil aj nový vstupný priestor,“ skonštatoval riaditeľ múzea Jaroslav Hric. ...

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce v roku 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry....

Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 - 8 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu Ul. 1. mája č. 1945/57 na pozemku parc. č. KN-C 854/52 v k. ú. Liptovský Mikuláš. ...

Vyhlásene OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je Rodinný dom s.č. 10 s príslušenstvom (garáž, hospodárska budova a sklad) postavený na pozemku parc. č. KN-C 923 a pozemky parc. č. KN-C 922, 923 a 924 spolu o výmere 761 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová . ...

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.10.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. M. Pišúta a Sládkovičova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s. ...

Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie

Zelená vlna je už v Liptovskom Mikuláši realitou. Autom prejdete plynulo celý úsek cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po križovatku pred Hypernovou....

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 332/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš. ...

Zverejnenie výsledku petície

Názov: "Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši" Dátum doručenia: 08.08.2016 Popis petície: Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: opodstatnená, vyhovuje sa Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 90/2016. ...

Zverejnenie výsledku petície

Názov: "Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice" Dátum doručenia: 13.6.2016 Popis petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: neopodstatnená, nevyhovuje sa, je bezpredmetná Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 89/2016....

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Divadelný festival
Divadelný festival

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  27. 9. o 16:00 pred Informačným centrom
 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
REZERVÁCIA UBYTOVANIA